SuperBiz firma Super Biznes: nowe stawki podatków. Sprawdź już teraz! [PROGRAM DO ROZLICZEŃ PIT ZA DARMO]

Super Biznes: nowe stawki podatków. Sprawdź już teraz! [PROGRAM DO ROZLICZEŃ PIT ZA DARMO]

16.01.2015, godz. 08:36
Super Biznes - Nowe stawki podatków
Od 2015 roku ulegną zmianie stawki podatków foto: SHUTTERSTOCK

Znamy maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych, które będą obowiązywać od 1 stycznia w 2015  r. Minister finansów wydał obwieszczenie, którego efektem będzie podniesienie podatków i opłat lokalnych w przyszłym roku. Podwyżki dotyczą podatku od nieruchomości, od gruntu, od środków transportowych i niektórych opłat lokalnych. [POBIERZ PROGRAM DO ROZLICZEŃ PIT ZA DARMO]

Górne stawki podatków i opłat lokalnych wzrosną od przyszłego roku o 0,4 proc. - wynika z obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 roku. Stawki te zmieniane są co roku w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi inflacji za pierwsze półrocze roku poprzedzającego zmianę. Jak wynika z komunikatu prezesa GUS, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2014 r. wzrosły o 0,4 proc. w stosunku do analogicznego okresu w roku 2013. O taki sam wskaźnik wzrosną więc w 2015 r. górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych.

Najbardziej wzrost opłat odczują osoby prowadzące działalność gospodarczą (opłata za mkw. zwiększy się z 23,03 do 23,12 zł), rolnicy, właściciele samochodów ciężarowych, autobusów, przyczep i naczep, a także... straganiarze. Utrzymanie straganu na targowisku będzie o około 3 zł dziennie droższe niż dotychczas. Głębiej do kieszeni będą musieli sięgnąć także właściciele garaży, którzy zapłacą 7,76 zł za mkw. (o 3 grosze więcej). Więcej zapłacimy również m.in. za górskie czy morskie powietrze, bo podwyżki obejmą także opłaty w uzdrowiskach.

Warto pamiętać, że o faktycznej wysokości stawek podatków i opłat lokalnych decyduje każda gmina w odpowiedniej uchwale. Stawki ustalone przez gminę nie mogą być wyższe od tych podanych w obwieszczeniu Ministra Finansów, jednak radni gmin i miast będą mogli zdecydować np. o pozostawieniu kwot na dotychczasowym poziomie.


Podatek od nieruchomości w 2015  r. - stawki maksymalne

Od gruntów:

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,90 zł od 1 mkw. powierzchni,

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,58 zł od 1 ha powierzchni,

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,47 zł od 1 mkw. powierzchni.

Od budynków lub ich części:

mieszkalnych - 0,75 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej,

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 23,13 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej,

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,80 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej,

związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,70 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej,

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,77 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej.

Zobacz też: Super Biznes: Sprawdź, która umowa o pracę jest dla Ciebie korzystna! Zlecenie, etat czy o dzieło?

Podatek od środków transportowych w 2015 r. - stawki maksymalne

Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 821,45 zł,

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1370,38 zł,

powyżej 9 ton, ale poniżej 12 ton - 1644,45 zł.

Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton - 3138,07 zł.

Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1918,50 zł.

Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

do 36 ton włącznie - 2425,51 zł,

powyżej 36 ton - 3138,07 zł.

Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1644,45 zł.

Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

l do 36 ton włącznie - 1918,50 zł,

l powyżej 36 ton - 2425,51 zł.

Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

l mniejszej niż 30 miejsc - 1918,50 zł,

l równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2425,51 zł.

W oddzielnym obwieszczeniu zostaną ustalone jeszcze stawki minimalne podatku od środków transportowych dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w 2015 roku.

Opłaty lokalne w 2015 r. - stawki maksymalne

Stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 767,68 zł dziennie.

Stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach nie może przekroczyć 2,20 zł dziennie.

Stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej nie może przekroczyć 3,13 zł.

Stawka opłaty uzdrowiskowej nie może przekroczyć 4,32 zł dziennie.

Stawka opłaty od posiadania psów nie może przekroczyć 121,50 zł rocznie.

ZAPISZ SIĘ: Codziennie wiadomości Super Expressu na e-mail


Źródło: Darek Wrzosek
autor: Danuta Rawicka zobacz inne artykuły tego autora
Więcej
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: