SuperBiz wiadomości Od dziś komornik szybciej ściągnie pieniądze z konta

Od dziś komornik szybciej ściągnie pieniądze z konta

08.09.2016, godz. 12:24
Komornik
foto: Super Express

Komornicy mogą od dziś przekazywać informację o zajęciu rachunku dłużnika do banku za pomocą kilku kliknięć. Pozwoli to na szybsze ściąganie wierzytelności, w tym np. zaległości podatkowych czy niepłaconych alimentów. Wolne od egzekucji będą środki na poziomie 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli ok. 1400 zł – to jedynie część zmian, które weszły dziś w życie. Nowe przepisy dotyczą jednak tylko rachunków bankowych – klienci SKOK-ów będą windykowani na starych zasadach.

– Przede wszystkim zmienia się wykorzystanie nowych technologii, kwestia zbiegów egzekucji, sposobu jej wszczęcia i działań komornika zaraz po wszczęciu, jak również przepisy, które regulują poszczególne sposoby egzekucji – powiedział w środę podczas konferencji prasowej Rafał Fronczek, prezes Krajowej Rady Komorniczej.

Błyskawiczna blokada środków

Nowe rozwiązania pozwolą na prowadzenie w trybie elektronicznym praktycznie każdego rodzaju postępowań komorniczych. Jest to jedna z kluczowych zmian, ponieważ przyśpiesza znacznie proces zajęcia środków.
– W systemie Ognivo organ prowadzący postępowanie egzekucyjne będzie mógł nie tylko szybciej zidentyfikować rachunek dłużnika, ale – dzięki nowej usłudze – także dokonać zajęcia środków na jego koncie. Dzięki temu, komunikacja on-line zastąpi korespondencję, prowadzoną dotychczas w standardowej postaci papierowej – mówi Michał Szymański, wiceprezes Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej.

Do tej pory komornicy komunikowali się z bankiem za pośrednictwem tradycyjnej poczty, przez co informacja o zajęciu rachunku docierała do niego z kilkudniowym opóźnieniem. Dzięki zastosowaniu systemu informatycznego, blokada środków na koncie nastąpi zaraz po pojawieniu się decyzji o ich zajęciu.

Wyeliminowanie kilkudniowej zwłoki w procedurze uniemożliwi dłużnikowi wycofanie środków z rachunku przed ich zajęciem. Równowartość jego wierzytelności może zniknąć z konta, zanim zorientuje się, że wszczęto przeciwko niemu egzekucję.

SKOK-i windykowane na starych zasadach

Większe pole do manewrów będą mieli wciąż klienci SKOK-ów. Komornicy będą stosowali wobec nich dotychczasowe metody, ponieważ nowelizacja ustawy definjuje wymóg uczestnictwa w systemie obsługującym elektroniczne zajęcia wierzytelności z rachunków bankowych tylko wobec banków. Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe nie są członkiem tego modułu systemu Ognivo, w związku z czym ich działalność regulują inne przepisy.

Kwota wolna od zajęcia

Inną ważną zmianą przepisów jest określenie kwoty wolnej od zajęcia na rachunku bankowym. W wyniku nowelizacji ustawy komornik ma prawo w każdym miesiącu wejść na konto, ale za każdym razem musi zostawić na nim kwotę równą wysokości 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli obecnie ok. 1 400 zł. Krajowa Rada Komornicza podkreśla, że zapewni to podstawę egzystencji ludziom najuboższym, przy jednoczesnym zwiększeniu szybkości i skuteczności egzekucji komorniczych.

Sprawdź także: Komornik już nie zabierze pieniędzy z 500 plus. Nowe przepisy wchodzą w życie

Do tej pory, kwotą wolną od zajęcia była trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, tj. aktualnie ok. 12 tys. zł. Każda złotówka wpływająca na konto, która przekroczyła ten limit, była przejmowana przez komornika.

Niższe koszty windykacji

Komunikacja komornika z bankiem za pośrednictwem systemu elektronicznego pozwoli na obniżenie wydatków, którymi na koniec obciążany jest wierzyciel. Do wczoraj, komornicy wydawali na każdy list do banku ok. 4,50 zł, natomiast, obsługująca system Ognivo, Krajowa Izba Rozliczeniowa ma otrzymywać za każde zajęcie 50 groszy. Opłaty egzekucyjne nie ulegną zmianie, będzie to w dalszym ciągu 8 proc. wartości zajętego świadczenia.

Zajęcie ruchomości dopiero po ostatecznym wyroku

Dobrą wiadomością dla dłużnika jest fakt, że komornik będzie mógł sprzedać zajętą ruchomość dopiero po uprawomocnieniu wyroku. Dotychczas, miał do tego prawo, nawet jeśli dłużnik złożył skargę do sądu.

Czytaj też: Ile komornik zajmie z konta? Od września nowe zasady

Zmienią się również kompetencje komorników w zakresie egzekucji nieruchomości, tym razem na ich korzyść. W myśl nowych przepisów mogą on sporządzać plany podziału nieruchomości, a następnie je wykonywać. Do wczoraj był do obowiązek sądów.

Dług może się przedawnić

Jak przekonywała na antenie TVP Info adwokat Anna Stankiewicz-Malec, nowe przepisy będą bardziej chroniły wierzyciela niż dłużnika. Ekspertka podkreśla, że jedyną istotną korzystną regulacją dla dłużnika będzie to, że jeśli w ciągu sześciu miesięcy nie zostaną podjęte żadne czynności przez komornika to sprawa może być umorzona.

Nowelizacja z 10 lipca 2015 roku

Nowy tryb zajęcia wierzytelności, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, wprowadza Ustawa z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 8 września 2016 r. Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie systemu teleinformatycznego do obsługi zajęć wierzytelności z rachunku bankowego jest KIR. Ustawa nakłada obowiązek uczestniczenia w systemie na banki, komorników sądowych oraz administracyjne organy egzekucyjne, jak ZUS, urzędy skarbowe, izby celne i prezydenci miast.

autor: Grażyna Stefańska zobacz inne artykuły tego autora
REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: