SuperBiz wiadomości Podział Mazowsza stał się faktem [MAPA]

Podział Mazowsza stał się faktem [MAPA]

01.12.2016, godz. 15:01
Warszawa panorama
foto: SHUTTERSTOCK

Bogata stolica i sporo biedniejsza od niej reszta województwa – to problem, z którym nie od dziś zmaga się Mazowieckie. To dlatego od dłuższego czasu pojawiały się pomysły o podzieleniu województwa. Teraz stały się one faktem. Od 2018 r. region ten składać się będzie z dwóch części – warszawską stołeczną i mazowiecką regionalną.

Podział Mazowieckiego został przeprowadzony na potrzeby unijnej statystyki. Dzięki temu w przyszłości region będzie miał lepszy dostęp do unijnych funduszy.

– Zależy nam na tym, by Polska w kolejnym rozdaniu budżetu UE otrzymała jak najwięcej pieniędzy. Statystyczne wyodrębnienie Warszawy wraz z okolicznymi powiatami zakwalifikuje pozostałą część województwa do wyższego wsparcia po 2020 r. – mówi wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.

Zobacz także: Eurostat: Mazowsze rozwija się najszybciej w UE

Z wnioskiem o podział Mazowsza na dwie jednostki statystyczne, przygotowanym z inicjatywy Ministerstwa Rozwoju, Polska wystąpiła w lutym br. Teraz Europejski Urząd Statystyczny zaakceptował tę propozycję. MR uzasadnia, że gdyby do takiej zmiany nie doszło, region byłby zbyt bogaty, by móc liczyć na znaczną pomoc finansową z UE po 2020 r. – Podział taki jest korzystny z punktu widzenia polityki regionalnej. Łatwiej będzie ją prowadzić. W kolejnej perspektywie finansowej na Mazowszu będą realizowane dwa regionalne programy operacyjne. Zniknie dysonans czy te działania powinny silnie wspierać samą Warszawę, czy koncentrować się na mniej zamożnych obszarach województwa – podkreśla Jerzy Kwieciński.

Podział regiony został przeprowadzony m.in. w oparciu o takie dane jak poziom bezrobocia czy PKB na mieszkańca. Ma to przynieść korzyści przede wszystkim mniej zamożnej części województwa mazowieckiego. Ten obszar będzie korzystał ze wsparcia jako region słabiej rozwinięty. – Nie oznacza to jednak, że Warszawa i otaczające ją powiaty stracą możliwość korzystania z funduszy europejskich. Zmieni się sposób naliczania alokacji oraz zakres możliwego wsparcia. Dostępne będą pieniądze z Funduszu Spójności na duże inwestycje infrastrukturalne, ale także środki EFRR i EFS na projekty z zakresu przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną, wzrostu innowacyjności, poprawy sytuacji na rynku pracy, edukacji, itp. – zapewnia Ministerstwo Rozwoju.

Czytaj również: Janosikowe bez zmian przez trzy lata

Od strony technicznej podział województwa polega na wydzieleniu w jego ramach dwóch jednostek statystycznych – tzw. NUTS 2. Pierwsza (warszawska stołeczna), położna w centralnej części regionu obejmować ma miasto stołeczne Warszawa oraz powiaty: legionowski, miński, nowodworski, otwocki, wołomiński, grodziski, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni. To teren, który zamieszkuje blisko 3 mln mieszkańców.

Reszta województwa wchodziłaby w skład tzw. części mazowieckiej regionalnej, z liczbą mieszkańców 2,4 mln.

http://cdn14.se.smcloud.net/t/photos/574489/podzial-wojewodztwa-mazowieckiego.jpg

 

Źródło: materiały prasowe MR, oprac. MK

REDAKCJA SE.PL POLECA
Znajdź nas: