Rynek pracy

i

Autor: materiały prasowe Rynek pracy

Zatrudnienie

Co czeka rynek pracy w 2024 roku? Trendy korzystne dla pracowników

2024-02-26 10:57

Do najważniejszych trendów, które pracownicy wyraźnie odczują na swoją korzyść będą działania firm związane z regulacją kwestii pracy hybrydowej, tworzeniem spersonalizowanych planów rozwoju, wspierania work-life balance i poprawą employee experience. Z zestawienia przygotowanego przez Preply Business wynika, że rynek pracy przechodzi obecnie istotne zmiany. Czego możemy się spodziewać?

Praca hybrydowa

Zdaniem ekspertów z platformy edukacyjnej Preply, w 2024 dominującym w HR trendem będą wdrożenia z zakresu optymalizacji pracy hybrydowej. Praca zdalna już od prawie roku na stałe funkcjonuje w Kodeksie Pracy. Badanie przeprowadzone przez portal Pracuj.pl, potwierdza utrzymującą się popularność tego rozwiązania - w kwietniu 2023 roku, 28 proc. Polaków zadeklarowało pracę w trybie zdalnym lub hybrydowym, a dla 38 proc. respondentów, możliwość pracy zdalnej było czynnikiem decydującym czy przyjąć ofertę pracy czy nie. To oznacza, że w walce o pracowników firmy muszą dokonać zmiany w modelach wykonywania obowiązków. W przypadku hybrydowego modelu pracy nie można bowiem mówić o efektywności bez odpowiedniej organizacji.

Eliminacja nieświadomych uprzedzeń i promowanie różnorodności

 Ten rok będzie dla działów HR rokiem wzmocnionych wysiłków na rzecz budowania zróżnicowanych i inkluzywnych miejsc pracy. Przestrzeni, które sprzyjają tworzeniu poczucia przynależności. Obecnie, coraz więcej firm wdraża strategie mające na celu wyeliminowanie nieświadomych uprzedzeń, promowanie równych szans i kultywowanie kultury, w której każdy głos jest ważny. Pojęcie DEIB (ang. Diversity, Equity, Inclusion and Belonging), czyli różnorodność, równość, integracja i przynależność, już teraz stanowi, z jednej strony filozofię etyczną firmy, a z drugiej jest ważnym czynnikiem wpływającym na jej wyniki biznesowe.

Troska o dobrostan i zdrowie psychiczne pracowników

Analiza Preply wskazuje na intensyfikację działań w obszarze dbania o ogólny dobrostan pracowników. W ubiegłym roku Polska przyjęła wiele nowych rozwiązań prawnych, w tym tak zwaną dyrektywę work-life balance oraz dyrektywę w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów dzieci. Inicjatywy te mają na celu między innymi poprawę przejrzystości na rynku pracy czy promowanie bardziej przewidywalnego zatrudnienia.

Szkolenia pracowników będą miały charakter indywidualny

Employee experience, czyli suma doświadczeń pracownika z organizacją na wszystkich polach współpracy, będzie czynnikiem wyróżniającym firmy rywalizujące ze sobą o największe talenty. Jednym z kluczowych wyzwań działów HR będzie sprostanie różnym zawodowym potrzebom osób zatrudnionych. Widoczny nacisk na tworzenie spersonalizowanych ścieżek rozwoju pracowników skutkuje rosnącą popularnością programów szkoleniowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb członków zespołu. Do najpopularniejszych szkoleń finansowanych przez pracodawców należą kursy językowe, to obecnie jeden z ważniejszych obszarów poszerzania zawodowych kompetencji pracowników.

- "Język angielski to często za mało, aby sprostać wymaganiom przedsiębiorstwa, zwłaszcza że Polska otwiera się na nowe, mało popularne rynki zagraniczne. Przeszkolenie zaufanego i sprawdzonego pracownika często sprawdza się lepiej niż poszukiwanie nowego kandydata z zewnątrz" – zauważa Sylvia Johnson, ekspertka ds. umiejętności językowych i międzykulturowych w Preply. W tworzenie indywidualnych planów rozwoju coraz częściej angażowana jest sztuczna inteligencja, która jest w stanie zarekomendować konkretne szkolenia na podstawie zainteresowań i zawodowych ambicji pracowników. 

AI coraz bardziej powszechna przy rekrutacji

Po wsparcie AI podczas pozyskiwania, analizowania i selekcji kandydatów, działy HRbędą w 2024 roku sięgać jeszcze chętniej niż obecnie. Chatboty czy wirtualni asystenci wykorzystujący sztuczną inteligencję usprawnią też proces wdrażania nowych pracowników, zapewniając im niezbędne wsparcie i informacje. Integracja sztucznej inteligencji z procesami rekrutacji i onboardingu oznacza naprawdę sporą zmianę. Z jednej strony przyspieszy proces rekrutacji (np. dzięki precyzyjnemu dopasowywaniu kandydatów do stanowisk). Z drugiej zaś strony zapewni przyjemniejsze doświadczenie z firmą osobom poszukującym pracy oraz nowo zatrudnionym.

QUIZ PRL. Czy znasz te słowa?

Pytanie 1 z 15
Czym zajmowała się repasaczka?
Punkt repasacji pończoch. Widoczna kobieta naprawiająca pończochy -1970
Pieniądze to nie wszystko - Artur Soboń
Najnowsze