Lavazza

i

Autor: MATERIAŁY PRASOWE Lavazza

Grupa Lavazza ze wzrostem przychodów. 2,3 miliardów złotych pomimo pandemii

2022-04-21 2:35

Grupa Lavazza zaprezentowała wyniki finansowe za rok 2021. Firma osiągnęła obroty w wysokości 2,308 mld euro, bazując na zróżnicowanych kanałach i asortymencie produktów. Jednocześnie odnotowała wzrost kluczowych wskaźników finansowych. Scenariusz makroekonomiczny na 2022 r. wydaje się być złożony, z jednej strony ze względu na skutki pandemii Covid-19, a z drugiej na spiralę inflacyjną, która podnosi koszty surowców.

W 2021 r. rozpoczął się szczególnie burzliwy okres na rynku surowców. W sektorze rolnym kawa stanęła w obliczu najbardziej znaczących podwyżek cen, ze wzrostem o około 80% w 2021 r. zarówno dla odmian Arabiki, jak i Robusty. Wzrost ten wynika głównie z problemów globalnego łańcucha dostaw i szkód spowodowanych zdarzeniami pogodowymi związanymi ze zmianą klimatu. Czynniki te będą miały wpływ na produkcję w 2022 r., a prognozy wskazują na zmniejszone zbiory kawy i utrzymujące się wzrosty inflacji, co oznacza, że ceny kawy pozostaną znacznie wyższe. Do tych trudnych okoliczności dochodzi dramatyczny scenariusz geopolityczny, w którym wojna rosyjsko-ukraińska odbija się na wielu płaszczyznach. Oprócz sankcji międzynarodowych i spadku wartości rubla, główne skutki odczuwalne są w obszarze surowców, których Rosja i Ukraina są wiodącymi producentami i eksporterami, takich jak gaz, ropa naftowa i metale.  Lavazza podjęła decyzję o zawieszeniu wszelkiej działalności w Rosji. Z powodu czynników zewnętrznych i braku możliwości dostarczenia produktów na rynek została również zmuszona do czasowego wstrzymania dystrybucji na Ukrainie - czytamy w komunikacie firmy.

"Grupa i Fundacja Lavazza od początku wojny niosą pomoc Ukraińcom. W ramach pomocy humanitarnej przekazujemy darowizny na rzecz różnych organizacji pozarządowych, z którymi współpracujemy od lat, jak i podstawowe produkty pierwszej potrzeby organizacjom zapewniającym wsparcie osobom najbardziej potrzebującym w miejscu konfliktu" powiedział Antonio Baravalle, dyrektor generalny Grupy Lavazza.  "Doskonałe wyniki 2021 r. są nie tylko znaczącym kamieniem milowym dla naszej Grupy, ale także podstawą, która pozwoli  sprostać złożonym wyzwaniom bieżącego roku, wynikającym ze wzrostu cen wszystkich surowców, których używamy - przede wszystkim zielonych ziaren kawy nie poddanych obróbce, ale także opakowań, energii, logistyki - oraz ryzyka wynikającego z obecnej sytuacji geopolitycznej."

Pieniądze to nie wszystko – Ardanowski o drożyźnie

Wyniki za 2021 rok przedstawione przez Grupę Lavazza pokazują solidność firmy, ogromną popularność jej produktów i globalne uznanie wartości marki.  W 2021 r., w kontekście gospodarczym i społecznym, wciąż mierzącym się z zawiłościami spowodowanymi kryzysem Covid-19, Grupa po raz pierwszy odnotowała obroty przekraczające 2,3 mld euro i poprawiła wyniki we wszystkich kanałach i obszarach geograficznych. W 2021 roku Grupa odnotowała wzrost przychodów o 11% w stosunku do 2020 roku, podczas gdy sytuacja finansowa netto jest korzystna i wynosi 283 miliony euro, a przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 203 miliony euro, co stanowi poprawę w stosunku do 2020 roku (125 milionów euro) i potwierdzenie doskonałych wyników operacyjnych Grupy.

Głównymi motorami wzrostu są przede wszystkim ożywienie sprzedaży w kanale Out Of Home (powrót do 80% wartości raportowanej w 2019 roku), po spowolnieniu spowodowanym przez pandemię Covid 19 oraz systematycznie rosnące przychody w kanale Home (+6,3% w porównaniu z 2020 r. i +23,8% w 2019 r.), mimo że trendy rynkowe są zbliżone do poziomów sprzed pandemii. Również na poziomie geograficznym Grupa odnotowała wzrost sprzedaży i dobre wyniki we wszystkich dziedzinach, zarówno na bardziej dojrzałych rynkach, takich jak Włochy (+6%) i Francja (+10%), jak i na rozwijających się rynkach, takich jak Ameryka Północna (+21%) i Niemcy (+14%), co świadczy o kondycji marek Grupy we wszystkich regionach.

Sonda
Lubisz kawę?

Zróżnicowanie portfolio produktów Grupy przyniosło znaczące korzyści, dzięki rozwojowi segmentu kawy ziarnistej, który jest najbardziej dynamiczny na rynku. Lavazza odnotowuje tu wzrost sprzedaży na poziomie dwukrotnie wyższym niż średnia rynkowa (+16,9% Lavazza vs +8,5% rynku). W coraz bardziej konkurencyjnym segmencie Single Serve (ekspresy do kawy i kapsułki) Grupa kontynuuje realizację planu wprowadzenia kapsułek aluminiowych neutralnych pod względem emisji CO2. EBITDA Grupy wynosi 312 mln euro wobec 253 mln euro w 2020 r. (+23,3%), przy marży EBITDA 13,5%, czyli na poziomie sprzed pandemii w 2019 r., w porównaniu z 12,1% w 2020 r.

EBIT wynosi 163 mln euro wobec 108 mln euro w 2020 r. (+50,9%), przy marży EBIT na poziomie 7,1%. Podobnie jak w przypadku EBITDA, marża EBIT również powróciła do poziomów sprzed pandemii (w 2019 roku wyniosła 7,1%). Zysk netto w wysokości 105 milionów euro wzrósł o 44% w porównaniu z 73 milionami euro w zeszłym roku.

Doskonały wynik bilansu zysków i strat uzupełnia silniejsza obecność międzynarodowa, w szczególności poprzez joint venture z Yum China w celu rozwoju w segmencie kawiarni w Chinach. Potwierdzono również inwestycje w projekty badawczo-rozwojowe, a Grupa Lavazza nadal planuje integrować kryteria ESG ze swoim modelem biznesowym.

Zaangażowanie i wyznawane wartości Lavazzy obejmują strategię zrównoważonego rozwoju środowiskowego opartą na trzech poziomach działania: pomiarze wpływu, planach redukcji i planach kompensacji, które przekładają się na zakup kredytów węglowych w celu osiągnięcia neutralności węglowej.  Grupa kontynuuje wdrażanie "Mapy drogowej zrównoważonych opakowań", która ma na celu stworzenie całego portfolio opakowań nadająch się do ponownego użycia, recyklingu lub kompostowania do 2025 r. Ta ścieżka działania opiera się na podejściu Lavazza Sustainable By Design, które ma na celu zapewnienie najbardziej odpowiedzialnego i efektywnego wykorzystania materiałów w oparciu o zasady ekoprojektu.

W 2022 roku Grupa Lavazza ponownie znalazła się w gronie 100 najbardziej renomowanych firm na świecie  według rankingu "2022 Global RepTrak®" opublikowanego przez firmę RepTrak, która specjalizuje się w pomiarze reputacji korporacyjnej w oczach opinii publicznej. Jest to piąty w rankingu włoski biznes i jedyna firma Top 100 działająca w segmencie napojów. Grupa utrzymała również tytuł najlepszego pracodawcy we Włoszech, dzięki ciągłemu doskonaleniu procesów zarządzania zasobami ludzkimi.

Najnowsze