Kaucja za butelki plastikowe - ile wyniesie? Kiedy będzie?

i

Autor: fot./freeimages.com/james meyer Plastikowa butelka

Kaucja na butelki w całej Polsce? Oddamy plastnik bez posiadania paragonu

2022-02-23 1:14

Polska robi kolejny krok w stronę wprowadzenia powszechnego systemu kaucyjnego butelek. Projekt ustawy systemu kaucyjnego pozytywnie oceniają przedstawiciele branży. - Cieszymy się, że powstał projekt tak ważnej ustawy, której Polska potrzebuje do spełnienia celów unijnych dot. zbiórki opakowań. Dużą jego zaletą jest zapis o możliwości oddawania opakowań w systemie bez konieczności okazania paragonu, co pozytywnie wpłynie to na efektywność zbiórki. Zaletą jest także powierzenie organizacji systemu depozytowego producentom napojów, co oznacza, że będą faktycznie odpowiedzialni za zbiórkę opakowań wprowadzonych na rynek, oraz również wykluczenie obciążenia z tytułu ROP dla opakowań napojowych objętych systemem kaucyjnym - komentuje dla "Super Biznesu" Paulina Kaczmarek, kierownik ds. zrównoważonego rozwoju, grupa spółek DANONE.

Kaucja za plastik w Polsce

Zdaniem specjalistów, z punktu widzenia producentów, system kaucyjny powinien nie tylko gwarantować wysoki poziom zbiórki, powinien być też efektywny kosztowo, a także działać na rzecz modelu gospodarki o obiegu zamkniętym. - W naszej ocenie bardzo istotne jest by w projekcie ustawy znalazł się zapis o własności zebranych opakowań w ramach systemu. Jest to o tyle ważne, że unijne dyrektywy nakazują pomniejszanie kosztów, jakie ponoszą producenci napojów finansujący system o przychody ze sprzedaży zebranych surowców. Ponadto, gwarantuje to transparentność systemu i rozwiązań ułatwiających zwrócenie zebranych surowców do nowych opakowań napojowych. Patrząc na doświadczenia krajów w Europie, w których funkcjonują systemy, często recyklat zebrany w ramach systemu trafia do innych branż. W Niemczech 37 proc. recyklatu (rPET) wraca ponownie na rynek w postaci butelki, a pozostała część trafia do branży tekstylnej czy samochodowej (downcycling). Dlatego powinniśmy zadbać o to, by wprowadzić rozwiązania, które będą tworzyć obieg zamknięty materiałów opakowaniowych w naszym kraju - wyjaśnia Paulina Kaczmarek, kierownik ds. zrównoważonego rozwoju, grupa spółek DANONE.

EKG 2021. Anna Grabowska. Żabka celuje w neutralność klimatyczną

- Obawiamy się włączenia do systemu depozytowego opakowań napojowych po produktach mleczarskich, ponieważ wiąże się to z dużym ryzykiem mikrobiologicznym związanym z ich przechowywaniem. Dlatego większość krajów w Europie nie zdecydowała się objąć ich systemem. Jest to też opakowanie na produkt konsumowany w domu, dlatego nie odpowiada na główny cel stworzenia regulacji Single Use Plastic (czyli zanieczyszczenie środowiska, oceanów). Biorąc te czynniki pod uwagę uważamy, że włączenie tego rodzaju opakowań do systemu nie ma uzasadnienia. W przeciwieństwie natomiast do puszek – to właśnie 30 proc. napojów jest sprzedawanych na rynku w tym opakowaniu. Bez objęcia ich systemem, nie ma możliwości realizacji celu recyklingu 90 proc. aluminium, który może stać się wymogiem w ciągu najbliższych lat. Według stowarzyszenia Zero Waste, wzrost obecnego poziomu recyklingu w skupach z 80 proc. do 90 proc. sprawi, że możliwe będzie wyprodukowanie o 220 proc. więcej puszek z recyklingu - dodaje ekspertka.

Sonda
CZY KAUCJA DLA BUTELEK PLASTIKOWYCH TO DOBRY POMYSŁ?

Kaczmarek podkreśla, że niezwykle ważne jest aby na rynku funkcjonował jeden system kaucyjny, a nie kilka systemów konkurujących ze sobą. Jeden operator działający non-profit gwarantuje równe zasady dla wprowadzających, a także przejrzystość dla konsumentów i sklepów. Jednolita kaucja i ustanowiona w ustawie minimalna stawka sprawią, że kaucja nie stanie się elementem gry konkurencyjnej między systemami. Co więcej, żeby system był efektywny to powinien obejmować wszystkich producentów napojów, czyli być obowiązkowy, tak aby koszty jego utrzymania rozkładały się po równo na wszystkie firmy wprowadzające na rynek opakowania napojowe objęte systemem.

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze