Poszukaj swojego Anioła Biznesu

2011-10-04 4:00

Anioły Biznesu odgrywają dużą rolę w światowej gospodarce, a w Polsce dopiero raczkują. Gdyby nie oni, świat nigdy nie usłyszałby o takich gigantach, jak Skype, Google czy Yahoo. Pomogły też takim potentatom jak Ford czy Apple, a w Polsce swój sukces zawdzięczają im takie firmy, jak merlin.pl i grono.net. Niestety, ciągle wielu młodych przedsiębiorców nie wie nawet o ich istnieniu.

Anioły Biznesu to dobre duchy przedsiębiorczości - uczą, inwestują i wspierają młodych biznesmenów oraz ich innowacyjne pomysły. Henry Ford otrzymał od nich w 1905 roku 40 tys. dolarów na swój projekt samochodu dla każdego i odniósł ogromny sukces. Światowy gigant w sprzedaży elektronicznej firma Amazon.com mogła rozpocząć swą działalność dzięki wsparciu Aniołów Biznesu.

W Polsce przy pomocy Aniołów, którymi byli zresztą pacjenci kliniki, rozwinęła się Carolina Medical Center - licząca się w Europie prywatna klinika ortopedyczna, specjalizująca się w medycynie sportowej. Tak spektakularne sukcesy nie byłyby możliwe bez wsparcia szczególnego rodzaju inwestorów - Aniołów Biznesu.

Skrzydlaci przyjaciele biznesu

Anioły Biznesu to prywatni inwestorzy (przedsiębiorcy, ale też menedżerowie, prawnicy czy inne zamożne osoby) wspierający ciekawe pomysły biznesowe - głównie na początkowym etapie działalności firmy (start-up) albo gdy zachodzi potrzeba jej dofinansowania. We wstępnej fazie rozwoju przedsiębiorcy są w stanie sami zgromadzić potrzebny kapitał (np. od rodziny, przyjaciół, z własnych oszczędności), ale gdy przedsięwzięcie zaczyna się rozwijać, pojawiają się problemy. Może się okazać, że własne środki są na to zbyt małe albo pomysł jest zbyt ryzykowny, żeby bank zdecydował się udzielić kredytu.

I właśnie wtedy do akcji wkraczają Anioły Biznesu. W zamian za akcje albo udziały w finansowanym przedsięwzięciu wspomagają projekty o wysokim stopniu ryzyka, które w przyszłości mogą przynieść duże zyski. Dają nie tylko pieniądze, ale również swoją wiedzę, kontakty i doświadczenie biznesowe, pomagają w zarządzaniu, tworzeniu i realizacji planów strategicznych. Dla wielu początkujących biznesmenów bardziej nawet niż kapitał liczy się wsparcie merytoryczne i zwiększenie wiarygodności przedsięwzięcia poprzez udział w nim renomowanego inwestora. Anioły Biznesu zwykle preferują branże, w których odniosły sukces, na których się znają i mają własne doświadczenia. Najczęściej Anioły pomagają w prowadzeniu firmy przez 3 do 6 lat. Nie robią tego charytatywnie, ale w zamian za udziały w przedsięwzięciu. Liczą na przyszłe zyski z inwestycji, które osiągną w momencie, kiedy zdecydują się odsprzedać swoje udziały w firmie.

Co się liczy przy ocenie projektu
- kompetencje i zaangażowanie zespołu
- innowacyjność, na jakiej oparty jest projekt
- zaawansowanie realizacji projektu (preferowane są firmy już prowadzące działalność)
- dobrze opracowany biznesplan (warunek konieczny)

Niebiańskie pomysły

Idea Aniołów Biznesu narodziła się w kalifornijskiej Dolinie Krzemowej, kiedy przedsiębiorcy, którzy sami dorobili się bajecznych fortun, zdecydowali się zaryzykować i zainwestować w cudze pomysły w nadziei, że okażą się one kolejną żyłą złota. Od zaangażowanego kapitału Anioły oczekują wysokiej stopy zwrotu i o wiele większego zarobku, niż można uzyskać z lokat bankowych albo z obligacji czy funduszy inwestycyjnych. Natomiast przyszli biznesmeni z interesującymi projektami, ale bez kapitału, od razu uznali, że tacy inwestorzy spadali im jak z nieba.

Dzięki Aniołom Biznesu przedsiębiorcy, szczególnie tacy, którzy działają na rynku od niedawna i mają dobre pomysły na rozwój swoich firm, ale nie mają szans na kredyt bankowy, mogą otrzymać wsparcie finansowe. Każdy ciekawy i innowacyjny projekt może uzyskać tego rodzaju pomoc. Anioły Biznesu szukają przedsięwzięć z różnych branż, szczególnie projektów innowacyjnych, które pozwolą osiągnąć im wymierne korzyści i zapewnią wysoką stopę zwrotu z inwestycji. Główne dziedziny gospodarki, którymi zainteresowani są tego typu inwestorzy, to przede wszystkim branże innowacyjne, takie jak: IT, biotechnologia, telekomunikacja, Internet, multimedia, usługi mobilne, inżynieria medyczna, inżynieria farmaceutyczna, nowatorskie technologie. Jednak nie tylko innowacyjne przedsięwzięcia mogą liczyć na kapitałowe wsparcie Aniołów. Niektórzy z nich są gotowi inwestować w przedsiębiorcę, jego wizję oraz potencjalną wysoką stopę zwrotu, nie zważając w jakiej branży faktycznie będzie on działać.

Jak znaleźć Anioła

W Polsce ta forma współpracy pomiędzy pomysłodawcami a inwestorami dopiero zaczyna się rozwijać. Najłatwiejszym sposobem na znalezienie swojego Anioła jest zgłoszenie się do jednej z funkcjonujących w Polsce Sieci Aniołów Biznesu. Są to organizacje zrzeszające Anioły Biznesu, które zajmują się przede wszystkim kojarzeniem projektów inwestycyjnych z kapitałem pochodzącym od indywidualnych inwestorów, ale oferują też bezpłatne szkolenia z zakresu prowadzenia i rozwijania własnego biznesu. Największe sieci ogólnopolskie to Lewiatan Business Angels i PolBAN, ale są też sieci regionalne, jak np. AMBER, Śląska Sieć Aniołów Biznesu SilBAN czy Wschodnia Sieć Aniołów Biznesu. Na stronach internetowych sieci przedsiębiorca może znaleźć formularze zgłoszeniowe, w których powinien w skrócie opisać swój pomysł na biznes. Oprócz tego musi opracować bardziej szczegółowy biznesplan oraz wszechstronną analizę przedsięwzięcia. Aby otrzymać wsparcie kapitałowe, projektodawca nie musi mieć żadnych zabezpieczeń majątkowych ani poręczeń, wystarczy dobry plan przedsięwzięcia i strategia rozwoju. Zgłoszenie się do sieci nic nie kosztuje, a zysk może być ogromny.

Co w formularzu?
- dane teleadresowe firmy;
- pomysł - informacja, na czym będzie polegało przedsięwzięcie;
- krótkie CV kluczowych osób związanych z projektem;
- zarys biznesplanu (model biznesowy, cele krótko- i średnioterminowe, opis produktów i usług, dostawcy, klienci, konkurencja, przewaga konkurencyjna oraz innowacyjność planowanego przedsięwzięcia, strategia sprzedaży, kanały dystrybucji, strategia marketingowa, SWOT, strategia rozwoju);
- wysokość zapotrzebowania na kapitał oraz planowane źródła finansowania przedsięwzięcia.

Krok po kroku

Radzą eksperci z Lewiatan Business Angels

Krok pierwszy - analiza pomysłu
Zanim zgłosisz swój projekt do sieci Aniołów Biznesu, powinieneś samodzielnie przeprowadzić jego ocenę. Zadaj sobie następujące pytania:
- Czy zespół zarządzający składa się z osób o uzupełniających się kompetencjach (technicznych, sprzedażowych i marketingowych oraz finansowych) posiadających doświadczenie branżowe? Czy lider jest nastawiony na wyniki i czy wykazuje determinację w dążeniu do celu i przezwyciężaniu trudności?
- Czy członkowie zespołu zarządzającego mogą wykazać się sukcesami w realizacji innych projektów, najlepiej w branży zbliżonej do tej, w której chcą działać?
- Czy pomysł ma istotną przewagę konkurencyjną wobec innych graczy rynkowych? Czy firma ma strategię utrzymania tej przewagi w przyszłości?
- Czy stworzony został prototyp technologii/produktu, który miałby być wprowadzany na rynek? Czy sprawdzono zainteresowanie rynku (potencjalnych klientów) nową usługą, jaką zamierza świadczyć firma?
- Czy dostępny jest dobrze przemyślany, napisany zgodnie z regułami sztuki biznes-plan wraz z modelem finansowym?

Warto także przedyskutować pomysł i strategię jego rozwoju z doświadczonymi i niezwiązanymi emocjonalnie z firmą osobami. Jeżeli odpowiedź na większość z pytań jest pozytywna - przedsięwzięcie ma duże szanse uzyskać finansowanie od Aniołów Biznesu.

Krok drugi - przygotowanie projektu
Jeżeli wstępna analiza pokazuje, że przedsięwzięcie spełnia kryteria i może być atrakcyjne dla Aniołów Biznesu, powinieneś sformułować ciekawy, przekonujący biznesplan. Dokument powinien być przygotowany rzetelnie i profesjonalnie. To nie może być tylko twoja bliżej nieokreślona wizja, to muszą być pomysły mające szansę realizacji. Konieczne jest uzupełnienie opisu pomysłu konkretnymi danymi finansowymi. Warto przedstawić szczegółowe (miesięczne, kwartalne) prognozy wyników finansowych, dotyczące co najmniej roku działalności przedsięwzięcia. Opracowanie takich informacji nie tylko dobrze świadczy o tobie jako przedsiębiorcy, ale pozwala również określić zapotrzebowanie na kapitał oraz dokonać wstępnej wyceny firmy. Jeśli masz wątpliwości albo nie wiesz, jak napisać dobry biznes-plan, możesz skorzystać z internetowego poradnika, który znajdziesz na stronach organizacji skupiających Anioły Biznesu.

Krok trzeci - zgłoszenie projektu
Zgłoś swój projekt przez stronę internetową.

Krok czwarty - ocena projektu
Po przesłaniu projektu do sieci Aniołów Biznesu, przechodzi on wewnętrzny proces oceny. Jest oceniany przez ekspertów sieci, którzy szczególną uwagę zwracają na koncepcję przedsięwzięcia, kompetencje kadry zarządzającej i spodziewane wyniki finansowe. Jeżeli złożony projekt przejdzie pozytywnie przez proces weryfikacji i oceny, konsultanci sieci skontaktują się z tobą w celu uzupełnienia informacji zawartych w zgłoszeniu. Nie musisz się obawiać, że twój projekt zostanie niewłaściwie wykorzystany, bo sieć gwarantuje ci poufność (podpisywana jest klauzula o zachowaniu poufności).

Krok piąty - spotkanie
Autorzy najciekawszych projektów zapraszani są na spotkanie z przedstawicielami sieci. W trakcie spotkania konsultanci przeprowadzają kompleksową analizę i ocenę przedsięwzięcia, uwzględniając wszystkie aspekty realizacji projektu i funkcjonowania spółki na rynku.

Krok szósty - prezentacja projektu przed inwestorami
Przedsiębiorcy, których projekty otrzymały pozytywną ocenę ekspertów sieci, zapraszani są na jedno z cyklicznych spotkań z inwestorami w celu prezentacji przedsięwzięcia na forum. Wcześniej często uczestniczy w szkoleniu na temat procesu pozyskiwania kapitału od inwestorów indywidualnych oraz efektywnej prezentacji projektu inwestycyjnego.

Krok siódmy - spotkanie z inwestorem
Jeśli inwestor wyrazi swoje zainteresowanie przedstawionym projektem, sieć doprowadza do spotkania pomysłodawcy z inwestorem. Zasadniczo w tym miejscu rola organizacji się kończy, a zdobycie finansowania od Anioła Biznesu jest kwestią skutecznych negocjacji obu stron. Pomyślny ich przebieg powinien zakończyć się podpisaniem stosownej umowy inwestycyjnej.

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze