25 lat więzienia za wyłudzenia VAT

i

Autor: Shutterstock

Przez zakup pustej faktury możesz trafić za kratki. Skarbówka na tropie 25 firm

2017-08-21 20:56

Ministerstwo Finansów przypomina, że za wyłudzenia VAT grozi nawet 25 lat pozbawienia wolności. Do więzienia może pójść nie tylko osoba, która wystawiła pustą fakturę, ale także jej nabywca. Tego ostatniego często łatwiej jest namierzyć niż zorganizowaną grupę przestępczą, która specjalizuje się w wystawianiu fałszywych dokumentów.

Od 1 marca 2017 r. obowiązuje nowelizacja Kodeksu karnego. Zgodnie z przepisami osoby, które wystawiają lub wykorzystują puste faktury, mogą pójść za kratki nawet na 25 lat. Kwestią wyłudzeń VAT zajmuje się m.in. Służba Celno-Skarbowa, która niedawno ujawniła 25 firm czerpiących korzyści z pustych faktur. Funkcjonariusze KAS biorą pod lupę nie tylko podmioty, które fałszują faktury, ale także ich klientów – firmy, które posługują się fałszywymi fakturami, aby obniżyć zobowiązania podatkowe lub wyłudzić zwrot podatku VAT.

- Organy skarbowe oprócz tego, że koncentrują się na wyszukiwaniu i karaniu osób wystawiających „puste" faktury, przestępców zajmujących się „profesjonalnie" procederem i działających na wielką skalę, kładą również nacisk na wykrywanie osób i firm, które nabywają „puste" faktury i wykorzystują je do obniżenia zobowiązań podatkowych lub wyłudzania zwrotów podatku VAT. Zwracamy uwagę, że w wielu przypadkach identyfikacja nabywców „pustych" faktur jest nawet łatwiejsza od ustalenia ich sprzedawców, często będących członkami dobrze zorganizowanych grup przestępczych – poinformowało Ministerstwo Finansów w oficjalnym komunikacie prasowym.

Resort podał przykład 25 nabywców fałszywych faktur, których udało się namierzyć podczas jednej sprawy. - Konsekwencją dokonanej identyfikacji jest wszczęcie kontroli w wybranych podmiotach. Działania kontrolne są oparte o informacje o konkretnych nadużyciach, co pozwala w szybki sposób ustalić szczegóły przestępstwa – dodało ministerstwo.

Za podrobienie lub przerobienie faktury w celu uzyskania zwrotu VAT oraz posługiwanie się fałszywą fakturą jako autentyczną w celu obniżenia VAT-u lub uzyskania nienależnego zwrotu VAT grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Wystawienie fałszywej faktury lub faktur na łączną kwotę przekraczającą 200 tys. zł w celach o charakterze podatkowym oraz posługiwanie się taką fakturą lub fakturami także może skończyć się więzieniem od 6 miesięcy do lat 8. Dużo surowsze kary grożą, gdy wartość faktur przekracza 5 lub 10 mln złotych.

- Jeżeli sprawca dopuszcza się przestępstw określonych powyżej wobec faktury lub faktur zawierających kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość przekracza 5 mln zł lub sprawca takiego procederu z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu, wówczas podlega on karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. Jeżeli natomiast w/w kwota przekroczy 10 mln zł wówczas sprawca podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności – przypomina resort finansów. Ponadto sąd może nałożyć na winowajcę, który dopuścił się wyżej opisanych przestępstw, grzywnę w wysokości do 6 mln złotych.

- Osoby wystawiające lub korzystające z pustych faktur mogą ponosić odpowiedzialność także na podstawie przepisów Kodeksu karnego skarbowego. Za nierzetelne wystawienie faktury lub posługiwanie się takim dokumentem grozi kara grzywny do kwoty 19.198.080 zł lub nie mniej niż rok pozbawienia wolności, bądź obie te kary jednocześnie – przypomina Ministerstwo Finansów. – Poza sankcjami karnymi i karno-skarbowymi, osoby zaangażowane w proceder obrotu pustymi fakturami muszą również liczyć się z negatywnymi konsekwencjami podatkowymi, tj. m.in. brakiem możliwości odliczenia podatku VAT na podstawie „pustej" faktury oraz obowiązkiem zapłaty stawki sankcyjnej VAT w wysokości 100% zawyżenia podatku naliczonego – dodaje resort.

Zobacz też: Wyłudzili 11,5 mln VAT na fałszywe faktury

Przeczytaj również: Urząd skarbowy rozliczy za ciebie PIT i przekaże 1 procent

Polecamy: Skarbówka będzie ścigała oszustów podatkowych przez całą dobę bez przerwy

Oprac. na podst. mf.gov.pl, biznes.onet.pl, podatki.gazetaprawna.pl

Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze