Decyzja Sejmu

14. emerytura potwierdzona! Wiemy, ile otrzymają seniorzy

Sejm przegłosował czternaste emerytury! Sejmowe komisje negatywnie zaopiniowały w piątek (26.05) poprawki zgłoszone w drugim czytaniu do projektu ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. KO chciała wykreślenie kryterium dochodowego i zmiany finansowania świadczenia. Ostatecznie Sejm poprawkę odrzucił i 14. emerytura została przegłosowana w formie, którą proponował rząd. Przedstawiamy szczegóły czternastek w tym roku.

14. emerytura 2023 uchwalona w Sejmie. Kiedy wypłaty czternastek?

Sejm przyjął ustawę gwarantującą 14. emerytury seniorom. 436 posłów zagłosowało za, 12 było przeciw, 6 się wstrzymało. Mimo poprawek opozycji, pierwsza izba parlamentu odrzuciła poprawki, co spotkało się ze spotkało się ze sporym i głośnym sprzeciwem opozycji.

14. emerytura 2023. Co chciała zmienić opozycja?

Wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed poinformował, że rząd na trzynastą i czternastą emeryturę przeznaczył już łącznie ponad 100 mld zł. Przypomniał, że tegoroczny koszt samych czternastek to 11,6 mld zł.

Wiceszef MRiPS zapewnił, że wypłata świadczeń przez ZUS to najbardziej bezpieczne i stabilne rozwiązanie. "Możemy zagwarantować, że teraz i w przyszłości nasi emeryci będą mogli czuć się bezpiecznie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych to gwarantuje" - powiedział Szwed.

Poprawki do projektu w sprawie czternastych emeryturach złożyła w imieniu Koalicji Obywatelskiej Joanna Frydrych. Poprawki mają zapobiec temu, by część seniorów była wykluczona z otrzymania 14. emerytury. Posłanka wyjaśniła, że jedna z poprawek dotyczy zniesienia kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania pełnej kwoty świadczenia. "Jest to niekonstytucyjny zapis. Kryterium to wzbudziło nawet zaniepokojenie Rzecznika Praw Obywatelskich, dlatego należy usunąć z obrotu prawnego ten zapis o kryterium świadczenia i w tym zakresie złożę poprawki" - zapowiedziała Frydrych. Ostatecznie Sejm poprawkę odrzucił.

14. emerytura - finansowanie. Skąd będą fundusze?

Kolejna poprawka zgłoszona przez posłankę KO dotyczy zmiany finansowania czternastych emerytur. Zdaniem Frydrych środki na ten cel nie powinny pochodzić z Funduszu Solidarnościowego przeznaczonego na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

"Znowu oszukujecie i osoby z niepełnosprawnościami i Polaków. Fundusz Solidarnościowy nie jest ujęty w budżecie państwa i wypłata następuje poza nim. Dla zachowania jasności i transparentności oraz dla zachowania celu Funduszu Solidarnościowego składam poprawkę" - powiedziała Frydrych.

Czternastki dla emerytów i rencistów - w jakiej wysokości?

Zgodnie z projektem 14. emerytura będzie przysługiwać osobom uprawnionym w różnej wysokości: kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne – dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń nie przekracza kwoty 2900 zł; kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń a kwotą 2900 zł, których wysokość świadczenia podstawowego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, przekracza kwotę 2900 zł.

W projekcie przewidziano możliwość określenia wyższej kwoty 14. emerytury. Rada Ministrów, nie później niż do dnia 31 października danego roku, poprzez rozporządzenie, będzie mogła określić wyższą kwotę kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, niż kwota najniższej emerytury. Zaproponowano też, by kwota 14. emerytury wynosiła co najmniej 50 zł. Jeżeli kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego będzie niższa, niż 50 zł, świadczenie to nie będzie przyznawane.

14. emerytura i renta - pułapka w przepisach. Strata po każdej waloryzacji

"Fakt" ostrzegał niedawno, że w przepisach czai się pułapka. "O ile sama czternastka będzie co roku waloryzowana, o tyle limit emerytury lub renty uprawniający do otrzymania tego świadczenia w pełnej wysokości – już nie. W projekcie ustawy 'na sztywno' wpisano próg 2900 zł. I to nie jest przeoczenie, resort rodziny ma świadomość, że przez to seniorzy po każdej waloryzacji będą tracić" - czytamy w dzienniku.

Głosowanie nad uchwaleniem ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów będzie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Sejmu, czyli w piątek o godz. 17.

Impact 2023 - Leszek Skiba
Sonda
Czy 14. emerytura powinna być wypłacana w elastycznych terminach?
Najnowsze

Materiał reklamowy