Do opłaty nie wlicza się kosztów wyżywienia.

i

Autor: Getty images Do opłaty nie wlicza się kosztów wyżywienia.

400 zł na opiekę nad dzieckiem. Od 1 kwietnia możesz złożyć wniosek

2022-03-31 11:55

Rządowa dopłata do pobytu dziecka w żłobku zacznie obowiązywać od 1 kwietnia. Rodzice, zarówno ci ubiegający się o objęcie dziecka opieką w instytucji opieki, jak i ci, których dzieci już chodzą do żłobka czy klubu dziecięcego powinni dopełnić kilku formalności. Dofinansowanie wyniesie do 400 zł miesięcznie, nie więcej jednak niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka - czytamy na stronie prawo.pl

Wnioski na dopłaty do żłobków będą przyjmowane wyłącznie online przez portal Emp@tia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, PUE ZUS lub bankowość elektroniczną. - Warto podkreślić, że dofinasowanie będzie przysługiwać rodzicom od początku tego roku, warunkiem jest złożenie wniosku do końca maja - podkreśla minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Czytaj więcej: 400 zł na dziecko w żłobku od 1 kwietnia. Jak dostać pieniądze

Dofinansowanie przysługiwać będzie w wysokości maksymalnie 400 zł miesięcznie, nie więcej jednak niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka. Przez opłatę za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna rozumie się miesięczny koszt ponoszony przez rodzica za pobyt dziecka w tych instytucjach z uwzględnieniem przyznanych zniżek. Do opłaty nie wlicza się kosztów wyżywienia. Jeśli więc opłata rodzica wynosi na przykład 300 zł miesięcznie, to dofinansowanie również będzie wynosić 300 zł miesięcznie - wyjaśnia portal prawo.pl

Sedno Sprawy - Marlena Maląg

Aby otrzymać wsparcie należy przedstawić rozszerzone dane dzieci i rodziców w formie oświadczenia. Rodzic jest zobowiązany przedstawić m.in: imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka, a w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Portal przypomina jednocześnie, że wnioski ZUS będzie przyjmował od 1 kwietnia do końca maja br.  Od 1 kwietnia 2022 r. rodzice będą mogli składać wnioski do ZUS o ustalenie prawa do dofinansowania. Jeśli rodzice złożą taki wniosek do końca maja 2022 r. to prawo do dofinansowania zostanie ustalone od 1 stycznia 2022 r. Dofinansowanie przyznawane będzie bez względu na dochody rodziny. Tak samo jak w przypadku rodzinnego kapitału opiekuńczego, wnioski do ZUS będzie można składać wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania: PUE ZUS, bankowości elektronicznej bądź ministerialnej platformy Empatia.

Z szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że „żłobkowym” zostanie objętych ok. 108 tys. dzieci. W 2022 roku na ten cel przeznaczone zostanie ok. 520 mln zł.

Sonda
Kiedy jest najlepszy czas na drugie dziecko?

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze