800 plus zamiast 500 plus. Dla kogo? Będą nowe zasady przyznawania świadczenia?

i

Autor: Unsplash 800 plus zamiast 500 plus. Dla kogo? Będą nowe zasady przyznawania świadczenia?

Świadczenia socjalne

400 złotych na dziecko. Nie wszyscy wiedzą o tych pieniądzach

2023-09-20 16:39

Niezależnie od pobierania 500 plus na dziecko, rodzice mogą liczyć na dodatkowe pieniądze. Na opłacenie żłobka dla malucha przysługuje im nawet 400 zł dofinansowania. Pieniądze można otrzymać także na opłacenie przebywania dziecka w klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Aby uzyskać świadczenie trzeba złożyć wniosek.

400 plus – dofinansowanie pobytu w żłobku

Dofinansowanie przysługuje rodzicom na dziecko uczęszczające do żłobka, klubu dziecięcego lub znajdujące się pod opieką dziennego opiekuna i niekorzystające z rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO). Dofinansowanie wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w instytucji. Dofinansowanie przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym oraz innym osobom, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem. Prawo do dofinansowania nie zależy od dochodów rodziny.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie może złożyć rodzic, opiekun prawny, inna osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem. Przyjmowaniem wniosków o dofinansowanie, ich rozpatrywaniem oraz przekazywaniem środków zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek można składać wyłącznie przez Internet za pośrednictwem portalu PUE ZUS, portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej.

Komu i w jakim terminie ZUS przekazuje dofinansowanie?

Dofinansowanie jest przekazywane na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy, zatrudniającego dziennego opiekuna lub rachunek bankowy dziennego opiekuna prowadzącego działalność na własny rachunek z przeznaczeniem na obniżenie opłaty rodzica za pobyt dziecka.

QUIZ: Przedszkole w PRL-u. Czy leżakowanie było najgorsze? Sprawdź!

Pytanie 1 z 10
Spadła na kamycki, potłukła sobie:
Tańczące z promocjami 19.09.2023
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze