Żłobek

i

Autor: Getty images zdjęcie ilustracyjne

400 plus na dziecko

400 plus na dziecko w żłobku. Jak dostać pieniądze? Kto może skorzystać?

2022-07-23 5:27

Obok wypłacanego 500 plus oraz Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, mamy jeszcze jedno świadczenie wypłacane na dziecko. Program 400 puls to dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku, w klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, czyli o tzw. żłobkowe. Są jednak pewne warunki i ograniczenia dotyczące otrzymania pieniędzy. Sprawdź, co trzeba zrobić, żeby dostać dofinansowanie z programu 400 plus.

Program 400 plus wystartował od 1 kwietnia 2022. Od tego dnia możesz złożyć do ZUS wniosek o dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Prawo do dofinansowania nie zależy od dochodów.

400 plus - komu przysługuje dofinansowanie

Dofinansowanie przysługuje Ci, jeśli:

* jesteś rodzicem dziecka, opiekunem prawnym lub osobą, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, np. rodzicem zastępczym;

* dziecko uczęszcza do żłobka, klubu dziecięcego lub korzysta z opieki dziennego opiekuna;

* nie otrzymujesz na to dziecko rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO).

Możesz skorzystać z dofinansowania opłaty za pobyt w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna dziecka:

* pierwszego i jedynego w rodzinie;

* pierwszego w rodzinie, jeśli na kolejne dziecko otrzymujesz RKO;

* drugiego i kolejnego w rodzinie, które ma mniej niż 12 miesięcy albo więcej niż 35 miesięcy i na które ZUS przyznał RKO i pobrałeś RKO w łącznej przysługującej Ci wysokości

Jaka jest wysokość dofinansowania z programu 400 plus?

Dofinansowanie wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż wysokość opłaty, jaką ponosisz za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Opłata to miesięczna kwota, jaką płacisz już po uwzględnieniu zniżek, dotacji z budżetu gminy lub środków unijnych. Do opłaty nie wliczasz opłaty za wyżywienie.

Zobacz też: Czy grozi nam blackout? Eksperci mówią o wyłączeniu prądu

ZUS przekaże dofinansowanie do 20 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy, zatrudniającego dziennego opiekuna lub na rachunek bankowy dziennego opiekuna, który prowadzi własną działalność.

„Pieniądze to nie wszystko” – Andrzej Hawryluk

Kiedy i jak złożyć wniosek o 400 plus

Możesz złożyć wniosek o dofinansowanie najwcześniej w dniu, w którym Twoje dziecko zacznie uczęszczać do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna. Jeśli złożysz wniosek w ciągu 2 miesięcy od tego dnia, to ZUS przyzna dofinansowanie od dnia, w którym dziecko rozpoczęło pobyt w żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego. Jeśli złożysz wniosek później, to ZUS przyzna dofinansowanie od miesiąca, w którym złożyłeś wniosek.

Wnioski 400 plus na żłobek składamy  elektronicznie, przez:

* Platformę Usług Elektronicznych PUE ZUS,

* rządowy portal Emp@tia,

 * bankowość elektroniczną.

Sonda
Oddajesz dzieci do żłobka?
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze