Emeryci

i

Autor: Shutterstock Emeryci

Dodatki do emerytury

500 plus dla seniora. Jak uzyskać dodatkowe pieniądze dla niesamodzielnych emerytów?

2022-10-09 20:12

Świadczenie uzupełniające 500 plus mogą otrzymać niepełnosprawni emeryci oraz ci, którzy są chorzy i którym choroba uniemożliwia im zadbanie o siebie. Wypłacane jest dożywotnio co miesiąc. Aby otrzymać świadczenie musisz złożyć wniosek.

Kto może otrzymać 500 plus dla niesamodzielnych emerytów?

Świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych emerytów otrzymasz, jeśli:

  • jesteś niezdolny do samodzielnej egzystencji i masz orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  • nie masz prawa do emerytury ani renty, innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, np. zasiłku stałego albo zasiłku okresowego (warunek nie dotyczy jednorazowych świadczeń) ani nie jesteś uprawniony do świadczenia z zagranicznej instytucji emerytalno-rentowej oraz masz prawo do emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych (łącznie z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję będącą odpowiednikiem naszego ZUS-u), ale łączna wysokość tych świadczeń nie przekracza nie przekracza 1896,13 zł brutto.

Jak złożyć wniosek o świadczenie 500+ dla niepełnosprawnych emerytów?

Druk wniosku ESUN możesz pobrać ze strony www.zus.pl, znajdziesz go również w placówkach ZUS. We wniosku trzeba podać:

  • dane osobowe
  • sposób wypłaty świadczenia (na rachunek bankowy, czy za pośrednictwem poczty), jeśli nie pobierasz świadczeń w ZUS.

Do wniosku dołącz koniecznie:

  • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji albo
  • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo
  • wydane (przed 1 września 1997 r.) przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów – jeśli nie upłynął okres, na jaki orzeczono inwalidztwo.

Świadczenie 500 plus dla niesamodzielnego seniora. Konieczne orzeczenie

Pamiętaj, że świadczenie 500+ należy się tylko tym, którzy mają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Bez tego ZUS skieruje cię do lekarza orzecznika ZUS na badania. Jeśli masz wyłącznie orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (a nie o niezdolności do samodzielnej egzystencji), świadczenie ci nie przysługuje. W takiej sytuacji musisz złożyć w ZUS wniosek o wydanie orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Jaka jest wysokość 500 plus dla niepełnosprawnych?

Świadczenie przysługuje w wysokości 500 zł, jeśli:

  • nie jesteś uprawniony do emerytury ani renty i nie masz ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, lub
  • masz takie świadczenia, ale ich łączna kwota brutto nie przekracza 1396,13 zł.

Jeśli dochód jest wyższy, świadczenie jest pomniejszane zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Będzie to różnica między kwotą 1896,13 zł i łączną kwotą przysługujących Ci świadczeń. Osoby, które mają dochód wyższy niż 1896,13 zł nie dostaną świadczenia.

Do dochodu nie wlicza się m.in.: alimentów na rzecz dzieci, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia wychowawczego, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych czy zasiłków okresowych z pomocy społecznej.

500 plus dla seniora bez potrąceń i egzekucji

Ze świadczenia nie są dokonywane potrącenia i egzekucje. Jest też zwolnione z opodatkowania, a jego wysokość nie wlicza się do dochodów, od których odlicza się wydatki na cele rehabilitacyjne. Nie będzie ono także wliczane do dochodu przy ubieganiu się o świadczenia z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego.

Pieniądze to nie wszystko. Piotr Arak – inflacja będzie rosła
Sonda
Równa emerytura dla wszystkich Polaków. Myślisz, że to:
Listen to "Emerytura - od czego zacząć? [PORACHUNKI OSOBISTE]" on Spreaker.
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze