800+ dla Ukraińców

i

Autor: SHUTTERSTOCK, Marek Zieliński/SUPER EXPRESS 800+ dla Ukraińców

Nowe 500 plus

800 plus dla Ukraińców. Komu się należy?

2023-06-04 9:56

Jak informuje ZUS obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutym 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w Polsce, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przyznaje i wypłaca świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500 plus. Wniosek jest dostępny w języku ukraińskim na paltformie PUE ZUS, portal Emp@tia lub bank. Komu się należy świadczenie?

Ile trzeba przebywać w Polsce żeby nabyć prawa do 500 plus?

500 plus przysługuje od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek, do końca okresu świadczeniowego, w którym wypłacamy świadczenie. Przysługuje ono tylko przez okres, gdy dziecko przebywa w Polsce.

Jak podkreśla ZUS, ważne jest, aby pobyt w Polsce był legalny przez 18 miesięcy, licząc od 24 lutego 2022 r. , czyli do 24 sierpnia 2023 r., którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w Polsce.

Świadczenie otrzyma każdy nawet jeżeli tylko jedno z rodziców-opiekunów jest Ukraińcem. ZUS informuje, że ewentualnie opiekuna tymczasowego albo pieczę zastępczą dla dziecka, które przybyło z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi i przebywa w Polsce bez opieki, ustanawia polski sąd.

Jakie wsparcie możesz otrzymać?

Świadczenie 500 plus przysługuje w pełnej wysokości na dziecko. Tylko w dwóch sytuacjach ZUS wypłaci świadczenie w niższej wysokości:

  • gdy dziecko urodzi się w trakcie miesiąca,
  • gdy dziecko ukończy 18 lat w trakcie miesiąca.

W takich sytuacjach kwotę świadczenia ustalony zostaje za niepełny miesiąc (proporcjonalnie do liczby dni życia lub dni, gdy dziecko miało mniej niż 18 lat).

Aby złożyć wniosek do ZUS, Ukrainiec potrzebuje polskiego numeru PESEL oraz PESEL dziecka, polskiego numeru telefonu, numeru rachunku bankowego w Polsce oraz adresu e-mail.

ZUS uprzedza, też że zależności od sytuacji Ukraińca, może być potrzebne przedstawienie dodatkowych dokumentów, które bedzie trzeba dołączyć do wniosku o wypłatę 500 plus. 

Są to:

  • orzeczenia sądu o ustanowieniu osoby wnioskującej opiekunem tymczasowym, jeśli na podstawie orzeczenia polskiego sądu jesteś opiekunem tymczasowym dziecka, które przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi,
  • dokumentu potwierdzającego umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, jeśli na podstawie orzeczenia polskiego sądu sprawujesz pieczę zastępczą nad dzieckiem, które przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi,
  • dokumentu potwierdzającego legalność pobytu i dostęp do rynku pracy w Polsce, jeśli przybyłeś do Polski przed 24 lutego 2022 r., ale Twoje dziecko albo dziecko, którego jesteś opiekunem prawnym albo nad którym sprawujesz pieczę zastępczą, przyjechało do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi; może to być na przykład karta pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”.

ZUS podkreśla, że świadczenie przekazywane jest wyłacznie na numer rachunku bankowego w Polsce, który zostanie wskazany we wniosku.

Impact 2023 - Leszek Skiba
Sonda
Czy 800 plus oraz darmowe leki i przejazdy autostradą sprawią, że PiS wygra wybory?
Listen on Spreaker.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze