ING BANK

i

Autor: materiały prasowe ING BANK

Kredyty hipoteczne

Banki znów to robią! ING Bank Śląski rezygnuje ze zmiennego oprocentowania w hipotekach

2022-12-08 14:57

ING Bank Śląski zawiesza sprzedaż kredytów hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem do połowy przyszłego roku, kiedy planuje wprowadzić oprocentowanie zmienne oparte na indeksie WIRON. W tym czasie bank będzie oferował kredyty hipoteczne tylko z oprocentowaniem okresowo stałym - poinformował bank w komunikacie.

ING Bank Śląski zawiesza sprzedaż kredytów hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem

Bank podał, że zawiesi sprzedaż detalicznych kredytów hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem od 17 grudnia 2022 roku. Od 13 grudnia wprowadzi nowe oferty, które będą oparte wyłącznie o oprocentowanie okresowo stałe. "Obecnie w banku trwają prace związane z dostosowaniem systemów informatycznych, procedur wewnętrznych oraz wzorów umów do wprowadzenia kredytów hipotecznych z oprocentowaniem bazującym na stawce WIRON" - napisano w komunikacie.

To oznacza, że bank wycofuje ze sprzedaży kredyty hipoteczne oparte na WIBOR-ze. Jak wyjaśniono w komunikacie, klienci, którzy do tego czasu otrzymają formularz informacyjny o kredycie z ofertą zmiennego oprocentowania, będą mogli składać wnioski kredytowe do końca tego roku (w dacie ważności formularza informacyjnego).

Czym jest WIRON?

Indeks WIRON (Warsaw Interest Rate Overnight) ma się stać docelowo kluczowym wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej w rozumieniu rozporządzenia BMR. Będzie on stosowany w umowach finansowych (np. umowach kredytu), instrumentach finansowych (np. papierach dłużnych lub instrumentach pochodnych) oraz przez fundusze inwestycyjne (np. w ustalaniu opłat za zarządzanie). Od grudnia 2022 będzie można stosować indeks WIRON, a na 2023 rok zaplanowano stopniowe wdrażanie wskaźnika do umów i instrumentów finansowych. Banki będą mogły już wprowadzać do oferty kredyty stosujące ten indeks równolegle z dotychczas oferowanymi kredytami na WIBOR.

W 2024, jak podano, zakłada się powolne wycofywanie produktów i instrumentów finansowych opartych na wskaźniku WIBOR na rzecz tych, które są oparte na wskaźniku WIRON, a od 2025 jego powszechne stosowanie.

Sonda
Czy złożyłeś już wniosek o wakacje kredytowe?
Forum w Karpaczu 2022: Piotr Najbuk

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze