niepełnosprawny

i

Autor: pixabay.pl

Niepełnosprawni

Co daje orzeczenie o niepełnosprawności? Jak je uzyskać?

2023-05-28 9:56

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jest potwierdzeniem, że jesteś osobą niepełnosprawną. Na jego podstawie przysługują ci różne świadczenia, ulgi i uprawnienia. Wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności możesz złożyć, jeśli masz więcej niż 16 lat i masz naruszoną sprawność organizmu. Sprawdź, jak to zrobić.

Orzeczenie o niepełnosprawności – dla kogo

O orzeczenie o niepełnosprawności może się starać każdy, kto przez swoje ograniczenia:

 • jest osobą niezdolną do pracy zarobkowej albo potrzebuje przystosowania stanowiska pracy do jej schorzenia,
 • wymaga opieki lub pomocy od innych,
 • ma problemy z codziennymi czynnościami i potrzebuje urządzeń, które pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu – na przykład protezy, implantu ślimakowego, osobistej pompy insulinowej.

Jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności – krok po kroku

 • Wypełnij wniosek o wydanie orzeczenia,
 • Idź na wizytę do lekarza, u którego się leczysz. Poproś, żeby wypełnił zaświadczenie o stanie zdrowia.
 • Złóż wniosek i dokumentację medyczną w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności.
 • Pamiętaj, że zaświadczenie lekarskie jest ważne tylko 30 dni od dnia wystawienia.
 • Czekaj na pismo z informacją o terminie posiedzenia składu orzekającego. Udział w posiedzeniu jest obowiązkowy
 • Idź na posiedzenie w wyznaczonym terminie. Skład orzekający zbada cię i ustali zakres twoich ograniczeń oraz stopień niepełnosprawności. Dostaniesz orzeczenie o: lekkim, umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, niezaliczeniu do żadnego ze stopni niepełnosprawności. Możesz je dostać na stałe albo na określony czas.

Kiedy i gdzie składasz wniosek?

Wniosek składasz w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności w miejscu pobytu, w dowolnym momencie – jeśli składasz wniosek pierwszy raz, najwcześniej 30 dni przed końcem ważności orzeczenia – jeśli masz już orzeczenie i kończy się czas, na jaki zostało wydane.

Świadczenia i ulgi dla niepełnosprawnych

Dzięki orzeczeniu możesz:

 • uzyskać odpowiednie zatrudnienie w zakładzie aktywności zawodowej albo zakładzie pracy chronionej,
 • skorzystać z przywilejów pracowniczych, między innymi z prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego, dłuższej przerwy w pracy lub krótszego czasu pracy,
 • uzyskać świadczenia opiekuńcze, dodatek mieszkaniowy, kartę parkingową,
 • dostać dofinansowanie do: turnusu rehabilitacyjnego, sprzętu rehabilitacyjnego,
 • przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, likwidacji barier architektonicznych, likwidacji barier w komunikowaniu się (na przykład zakupu komputera),
 • skorzystać z usług: socjalnych i opiekuńczych (na przykład pomoc przy robieniu zakupów i załatwianiu spraw urzędowych, sprzątanie, gotowanie), terapeutycznych, rehabilitacyjnych, które są oferowane przez instytucje pomocy społecznej czy organizacje pozarządowe, pocztowych,
 • skorzystać z ulg: podatkowych (na przykład z odliczenia od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne), na przejazdy środkami transportu publicznego, w placówkach kulturalnych i sportowych.
Sonda
Czy niepełnosprawni powinni otrzymywać większą pomoc od państwa?
Tańczące z Promocjami 25.05.2023
Najnowsze