Złożone zostało już ponad 2 mln deklaracji za ubiegły rok

i

Autor: SHUTTERSTOCK Złożone zostało już ponad 2 mln deklaracji za ubiegły rok

Co to jest PIT-2? Sprawdź, czy musisz go złożyć!

2022-04-09 10:02

Oświadczenie PIT-2 jest składane przez pracownika po to, aby pracodawca mógł odliczyć od miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. W ten sposób nowa kwota wolna od podatku ma realny wpływ na wysokość miesięcznego wynagrodzenia. Co to oznacza dla pracownika?

Składając PIT-2, pracownik oświadcza, że nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika. Ponadto nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną. Pracownik oświadcza również, że nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (działalność gospodarcza na skali podatkowej).

Jednocześnie oświadcza, że nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wskazuje także, że dany zakład pracy jest właściwy do stosowania tego zmniejszenia.

Drożyzna w Warszawie. Fryzjerzy podnoszą ceny

Każdy pracodawca zobowiązany jest do pobierania z wynagrodzenia pracownika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zaliczka pobierana jest od osób, które uzyskują przychody:

  • ze stosunku pracy,
  • ze spółdzielczego stosunku pracy,
  • ze stosunku służbowego,
  • z pracy nakładczej,
  • z wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej,
  • z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy.

Do tej pory pracownik musiał złożyć PIT-2 przed pierwszą wypłatą w roku kalendarzowym. PIT-2 można teraz złożyć w dowolnym momencie.

Sonda
Rozliczysz PIT elektronicznie?

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze