Czym jest Fundusz Trójmorza? Inwestycje infrastrukturalne w tle

2020-01-24 11:09 KaJa
Pieniądze
Autor: _Alicja_ / Pixabay.com

Fundusz Trójmorza to wielkie przedsięwzięcie, które ma za zadanie angażować inwestorów w projekty infrastrukturalne. Jest on również ekonomicznym wymiarem Inicjatywy Trójmorza, czyli projektu powołanego przez prezydentów Polski i Chorwacji we współpracy z prezydentami 10 innych państw regionu. Celem Funduszu jest przede wszystkim realizowanie inwestycji transportowych, energetycznych i w infrastrukturę cyfrową w rejonie krajów Trójmorza, tak aby skutecznie goniły one Europę Zachodnią. Inicjatorem programu jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

Trójmorze to międzynarodowa inicjatywa gospodarczo-polityczna skupiająca 12 państw Unii Europejskiej położonych w pobliżu mórz Bałtyckiego, Czarnego i Adriatyckiego. W jej skład wchodzą: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry. Państwami – partnerami są natomiast Niemcy i Stany Zjednoczone. Fundusz Trójmorza jest ekonomicznym wymiarem tejże inicjatywy.

Zobacz również: Górale zdzierają na Kubackim i Małyszu! PŚ w Zakopanem to DUTKI [ZDJĘCIA]

- Do realizacji ambitnych celów Inicjatywy Trójmorza konieczne jest więc pobudzenie kapitału prywatnego.. Bank Gospodarstwa Krajowego wspólnie z innymi bankami rozwoju krajów Trójmorza zainicjował stworzenie międzynarodowego funduszu inwestycyjnego – Funduszu Trójmorza, który uzupełni w realizacji tych projektów środki publiczne i unijne, ale na zasadach komercyjne – napisała w swoim komunikacie Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, która została powołana na Przewodniczącą Rady Nadzorczej Funduszu Inwestycyjnego Inicjatywy Trójmorza.

Akt założycielski Funduszu podpisali prezesi banków rozwoju z Polski (Bank Gospodarstwa Krajowego) i Rumunii (Exim Bank). Jak mówi Beata Daszyńska-Muzyczka całkowita suma środków jakie są potrzebne na zaspokojenie podstawowych potrzeb infrastrukturalnych krajów Trójmorza wynosi grubo ponad 500 mld euro. Fundusz poprzez kapitał inwestorów prywatnych ma pobudzić i wspomóc ten segment. Obecnie instytucje założycielskie zapowiedziały wpłaty w łącznej sumie przekraczającej 500 mln euro.

Sprawdź także: PZU chce promować Europę Środkowo-Wschodnią

Co warte podkreślenia, kraje Trójmorza notują coraz lepsze wyniki gospodarcze i ekonomiczne. Ich łączny wzrost gospodarczy jest wyższy niż rynków rozwiniętych. Szacuje się, że od 2018 do 2030 roku PKB państw tego regionu wzrośnie aż o 35 proc.

Najnowsze