Windykacja

i

Autor: materiały prasowe Windykacja

Zadłużenie

Dłużnicy będą mieli problem. Przez nowe przepisy zapłacą gigantyczne podatki!

2023-01-11 6:45

Jak informuje "Puls Biznesu" zakaz polubownej windykacji przedawnionych wierzytelności może spowodować, że klienci firm windykacyjnych, którym zostanie umorzone zobowiązanie, zapłacą grube miliardy podatków.

Jak wskazuje "PB", w grudniu ubiegłego roku do ministerstw sprawiedliwości i finansów wpłynęła interpelacja poselska, alarmująca o skutkach ubocznych szykowanej ustawy windykacyjnej. Odczuje je kilka milionów dłużników, którzy będą musieli zapłacić podatek od umorzonych zobowiązań - podkreśla gazeta.

Zmiany w przepisach. Zakaz polubownej windykacji wierzytelności

W projekcie ustawy zawarty został zakaz polubownej windykacji wierzytelności, których z powodu przedawnienia wierzyciele nie mogą dochodzić przed sądem. Autor interpelacji, poseł Kukiz 15 Jarosław Sachajko podkreśla, że w związku z tym istnieje wysokie ryzyko, że wierzytelności te staną się bezwartościowe i niemożliwe do wyegzekwowania, a tym samym firmy windykacyjne (będące zazwyczaj wierzycielami wtórnymi) prawdopodobnie masowo je umorzą. Dłużnicy otrzymają od firm windykacyjnych roczną informację PIT i będą musieli zapłacić podatek dochodowy od wartości umorzonych długów wraz z odsetkami - pisze "Puls Biznesu".

"W konsekwencji dłużnik, zamiast uiszczać dobrowolnie comiesięcznie niewielkie kwoty wynikające z ustalonego z windykatorem planu spłaty [często rozpisanego na lata, bez kosztów i odsetek - red.], zmuszony będzie do natychmiastowej zapłaty podatku dochodowego od całej wartości umorzonej wierzytelności. Wielu dłużników jest w bardzo słabej kondycji finansowej, więc konieczność uiszczenia takiej jednorazowej spłaty może być dla nich nie do udźwignięcia" – czytamy w interpelacji.

Projekt ustawy windykacyjnej

W uzasadnieniu do projektu ustawy windykacyjnej Ministerstwo Sprawiedliwości podało, że łączna wartość przedawnionych wierzytelności w portfelach firm windykacyjnych może wynosić 130 mld zł. Przychody z innych źródeł (a takim jest umorzenie przedawnionych wierzytelności) są rozliczane na zasadach ogólnych, co oznacza 17 proc. podatku. Łączna wartość zobowiązań podatkowych z tytułu ich umorzenia wyniosłaby więc ponad 20 mld zł - wylicza gazeta.

Sonda
Czy miałeś już do czynienia z komornikiem?
Pieniądze to nie wszystko Marlena Maląg
Najnowsze