zasiłki, pieniądze

i

Autor: Shutterstock

Dodatkowe pieniądze

Dodatkowe 700 zł do pensji lub emerytury. Kto może liczyć na zasiłek stały?

2023-05-24 5:42

Zasiłek stały to dodatek wypłacany przez ośrodki pomocy społecznej. Ma on na celu zapewnienie wsparcia osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i są całkowicie niezdolne do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Maksymalna wysokość świadczenia to 719 zł, a najmniejsza 30 zł. Komu przysługuje zasiłek stały i jak się o niego ubiegać?

Zasiłek stały - dla kogo?

Zasiłek stały to świadczenie pieniężne, które jest wypłacane przez pomoc społeczną. Jego minimalna wartość to 30 zł, a maksymalna 719 zł. Kto i na jakich zasadach może otrzymać zasiłek stały?

Zasiłek stały przysługuje:

  • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
  • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku od dnia 1 stycznia 2022 r. nie może być wyższa niż 719 zł miesięcznie;
  • w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wspomniany zasiłek nie przysługuje osobie wtedy, gdy posiada ona już inne świadczenia, takie jak:

Sonda
Czy pobierałeś/aś kiedykolwiek zasiłek dla bezrobotnych?
Impact 2023 - Martyna Bunda
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze