Nowelizacja Kodeksu Pracy

Dodatkowe dni urlopu i ochrona przed zwolnieniem. Szykuje się rewolucja w kodeksie pracy

W czwartek (26 stycznia 2023r.) Sejm zajmie się rządowym projektem zmian w Kodeksie pracy, który ma zapewnić bardziej przejrzyste warunki zatrudnienia. Wśród najważniejszych zmian znajdziemy między innymi nowe zasady zawierania umów na czas określony, zmiany w urlopach rodzicielskich czy nowe rodzaje urlopów. Co jeszcze ulegnie zmianie?

Nowelizacja Kodeksu Pracy. Co się zmieni?

W czwartek (25 stycznia 2023 roku) posłowie będą pracować nad rządowym projektem nowelizacji Kodeksu prac. Jego odświeżona wersja ma na celu zapewnienie bardziej przejrzystych i oraz przewidywalnych warunków zatrudnienia.  Projekt przewiduje m.in. zmiany dotyczące urlopu rodzicielskiego. Pracownice i pracownicy będą mieli do niego indywidualne prawo. Uniezależnione zostanie prawo ojca wychowującego dziecko do urlopu rodzicielskiego – od pozostawania matki dziecka w zatrudnieniu (ubezpieczeniu) w dniu porodu.

Zmiany w obowiązujących urlopach i wprowadzenie nowych urlopów

Nowe przepisy będą dotyczyły między innymi:

  • wydłużenie łącznego wymiaru urlopu dla obojga rodziców do 41 tygodni (w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie) albo do 43 tygodni (w przypadku porodu mnogiego)
  • wprowadzenie w ramach wymiaru urlopu rodzicielskiego nieprzenoszalnej części tego urlopu w wymiarze do 9 tygodni dla każdego z rodziców
  • ustalenie wysokości zasiłku macierzyńskiego za cały okres urlopu rodzicielskiego na poziomie 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku (wyjątkiem jest złożenie przez pracownicę wniosku o udzielenie urlopu rodzicielskiego w terminie nie później niż 21 dni po porodzie)
  • wprowadzenie urlopu opiekuńczego - do 5 dni w roku kalendarzowym (na opiekę nad członkiem rodziny lub osobą bliską)
  • wprowadzenie zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej (w przypadku nagłych spraw rodzinnych, w wymiarze 2 dni lub 16 godzin - 50 proc. wynagrodzenia)

Zasady nowych urlopów, ale i tych obowiązujących od dawna, przedstawiamy w galerii załączonej do artykułu.

Ochrona przed zwolnieniem

Nowelizacja Kodeksu Pracy zakłada również zmiany w zakresie rozwiązywania umów na czas określony. Jak przytacza Business Insider nowe przepisy zakładają, że pracodawca będzie musiał uzasadniać wypowiedzenie takiej umowy i konsultować je z reprezentującym pracownika związkiem zawodowym. Obecnie takie wymogi dotyczą tylko wymówienia umowy na czas nieokreślony. Nowe przepisy przewidują także, że takie osoby przed sądem będą mogły domagać się nie tylko wypłaty odszkodowania ale również przywrócenia do pracy.

Konieczność konsultowania zamiaru zwolnienia ze związkiem zawodowymi może ułatwić unikanie wypowiedzenia. Zatrudniony na czas określony, który dowie się o tym, że firma chce go zwolnić, może np. starać się o zwolnienie lekarskie, w którego trakcie nie można wymówić umowy (w praktyce takie są często skutki wspomnianych konsultacji) - wyjaśnia "BI".

Sonda
Lubisz spędzać zimowy urlop w ciepłych krajach?
Pieniądze to nie wszystko Paulina Matysiak
Listen on Spreaker.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze