dzieci z plecakami

i

Autor: Unsplash

Inflacja w Polsce

Dodatkowe zajęcia dla dzieci za drogie dla Polaków. Rodzice rezygnują

2022-09-15 12:43

Blisko 65 proc. rodziców przed zapisaniem dzieci na dodatkowe płatne zajęcia pozaszkolne powstrzymują zbyt wysokie koszty - wynika z badania przeprowadzonego dla platformy edukacyjnej Tandu.pl przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRIS).

Dodatkowe zajęcia pozaszkolne dla dzieci

Na zlecenie Tandu.pl IBRIS zapytał rodziców, czy ich dzieci będą w tym roku szkolnym korzystać z dodatkowych płatnych zajęć pozaszkolnych oraz jakie - ich zdaniem - są główne bariery dla uczestnictwa ich dzieci w bariery skorzystania z takiego rozwiązania.

Z badania wynika, że w tym roku szkolnym aż 51 proc. dzieci będzie uczęszczać na płatne, pozaszkolne zajęcia dodatkowe (w zajęciach stacjonarnych - 39,1 proc., w zajęciach w trybie online - 0,3 proc., zarówno w zajęciach realizowanych w formie stacjonarnej, jak i online - 11,7 proc.). 36 proc. rodziców wykluczyło tego typu aktywność.

Forum w Karpaczu 2022: Piotr Gliński

Badanie dot. uczestnictwa dzieci w płatnych zajęciach

W pytaniu o bariery uczestnictwa 64,5 proc. respondentów wskazało, że są nimi zbyt wysoki koszt zajęć. 31 proc. jako problem wskazuje także brak czasu na zawiezienie dzieci na zajęcia. 10,2 proc. wskazało na brak interesującej oferty / oczekiwanej tematyki zajęć w miejscu zamieszkania lub w najbliższej okolicy. 9,9 proc. wskazało na trudność z podjęciem decyzji, jakie zajęcia będą najbardziej przydatne dla ich dziecka. 4,3 proc. wskazało na niechęć do uczestniczenia w tego typu zajęciach przez dziecko. 1,9 proc. wskazało na brak dostępnych zajęć w formule online.

Znacznie częściej na koszty jak główną barierę wskazywały kobiety niż mężczyźni. Koszty zajęć pozaszkolnych są największym wyzwaniem dla mieszkańców małych miast. Wśród nich aż 92 proc. badanych zadeklarowało, że cena zajęć jest podstawową przeszkodą, która powoduje, że ich dzieci nie będą miały takiej możliwości. Również na wsi ten powód był wskazywany częściej – aż przez 74 proc. badanych. Bariera wysokich kosztów praktycznie nie istnieje za to w dużych miastach (powyżej 250 tys. mieszkańców) – tylko 3 proc. osób uznało, że jest to problem.

Dlaczego rodzice nie wyślą swoje dzieci na dodatkowe zajęcia?

Jeśli chodzi o dojazd na zajęcia to nie jest on praktycznie w ogóle jakimkolwiek utrudnieniem dla mam. Stanowi jednak poważny kłopot dla ojców, ponad połowa z nich uznała, że tak jest. Także w przypadku tej bariery częściej wskazują na nią rodzice z małych miasteczek (65 proc. odpowiedzi), a problem praktycznie nie występuje w największych miastach.

Badanie zrealizowane zostało w dniach 26-27 sierpnia 2022 r. na reprezentatywnej próbie 295 rodziców dzieci w wieku szkolnym. Zostało one zrealizowane metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

Sonda
Jak oceniłbyś Przemysława Czarnka jako ministra?
Najnowsze