Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

i

Autor: pixabay.com, zdjęcie ilustracyjne

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony. Sprawdź, na jakich obowiązuje zasadach

2021-04-09 13:27

Ze względu na ciężką sytuację epidemiologiczną jaka panuje obecnie w kraju, Rada Ministrów podjęła decyzję o kolejnym przedłużeniu dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców i opiekunów dzieci, których żłobki, przedszkola, bądź szkoły zostały zamknięte. Tym razem Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zdecydowało się na przedłużenie go o kolejne dwa tygodnie. Pierwotnie zasiłek miał być wypłacany tylko do 11 kwietnia, jednak ostatnia decyzja spowodowała, że będzie dostępny do 25 kwietnia.

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg poinformowała w dniu dzisiejszym o tym, że Rada Ministrów zdecydowała się na kolejne, dwutygodniowe, przedłużenie obowiązywania dodatkowego zasiłku opiekuńczego przysługującego wszystkim rodzicom i opiekunom prawnym dzieci, których szkoły, przedszkola, żłobki, bądź inne placówki opiekuńcze zostały zamknięte z powodu pandemii koronawirusa COVID-19. Ministrowie zdecydowali, że obowiązujący dotychczas do 11 kwietnia zasiłek będzie przedłużony do 25 kwietnia

Czytaj też: Paweł Borys: Umorzymy firmom nawet 35 mld zł z Tarczy Finansowej

- Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje wówczas, gdy placówki są nadal zamknięte ze względu na COVID-19 oraz w sytuacji, gdy placówka, która wznowiła działalność stacjonarną, zostanie zamknięta lub jej funkcjonowanie, mimo że jest otwarta, zostanie ograniczone ze względu na nieprzewidziane zamknięcie klasy czy oddziału. Chodzi o taki przypadek, gdy nie będzie możliwości zapewnienia opieki nad dziećmi lub dorosłymi osobami niepełnosprawnymi - tłumaczy minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

COVID-19: Ministerstwo Rodziny przedłużyło zasiłek opiekuńczy. Kto może się o niego starać?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, w przypadku zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania otwartych placówek zapewniających opiekę oraz w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu zamknięcia lub czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19, przysługuje: 

  • rodzicom dzieci w wieku do lat 8,
  • ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, 
  • ubezpieczonym rodzicom dzieci do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 
  • ubezpieczonym rodzicom dzieci do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
  • ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.
Express Biedrzyckiej - Barbara Nowacka: Mama patrzy dziś na Polskę ze smutkiem
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze