Waloryzacja rent i emerytur 2022

i

Autor: Getty Images Waloryzacja rent i emerytur 2022

Dwukrotna waloryzacja emerytur w ciągu roku! Ogromny problem Polaków

2022-02-21 3:34

W przestrzeni publicznej pojawiła się dyskusja dotycząca tego, który z rządów więcej zaoferował emerytom. Nominalną wartość świadczeń zestawiano z dynamiką wzrostu świadczeń, wysokość minimalnego świadczenia odnoszono do średniej pensji, porównywano liczbę emerytów pobierających świadczenie niższe od najniższej emerytury, podnoszono kwestię zmiany wieku emerytalnego, zwolnienie emerytur z podatku dochodowego kontrowano nieodliczaniem składki zdrowotnej, wskazywano na dodatkowe świadczenia w postaci 13 i 14 emerytury. Trzeba przyznać, że strony miały wiele różnych argumentów. Przy okazji tej debaty pojawiło się też kilka nowych pomysłów, np. dwukrotna waloryzacja świadczeń w ciągu roku, mających na celu poprawę sytuacji emerytów - pisze w felietonie dla "Super Biznesu" Małgorzata Rusewicz, prezes IGTE i prezes zarządu IZFIA.

Solidarność dwustronna

Wśród tegorocznych dodatkowych bonusów dla emerytów możemy wymienić zwiększenie poziomu waloryzacji świadczeń oraz zapowiedź 14 emerytury. Zarówno w perspektywie mikro-, jak i makroekonomicznej – dla emerytów jak i budżetu państwa – będą to znaczące kwoty. Obecnie osoby w wieku powyżej 65 roku życia stanowią w Polsce około 18 proc. społeczeństwa. To niemal co piąty obywatel. Jako społeczeństwo mocno się jednak starzejmy. W 2040 roku osoby w tym wieku będą stanowiły już jedną czwartą, a w 2060 jedną trzecią społeczeństwa. Te zmiany robią duże wrażenie, szczególnie jeśliby proporcjonalnie do wzrostu liczebności tej grupy rosłaby liczba kierowanych do niej dodatkowych transferów. Naturalnie wyolbrzymiam problem, ale ryzyka dotyczące znaczącej zmiany proporcji pomiędzy liczbą osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym i jej wpływu na decyzje polityczne były podnoszone przez badaczy i prognostyków i warte są przemyślenia.

Awantura na BAZARZE! Emeryci KŁÓCĄ się o TUSKA! |Komentery

Nie jest bowiem tak, że zwiększanie poziomu transferów do jednej grupy społecznej leży w jej najlepszym interesie. Koszt takich transferów ponosi reszta społeczeństwa. W omawianym przypadku tym kosztem w największym stopniu obarczone byłyby osoby pracujące. Szczególnie, że ich liczba w społeczeństwie będzie maleć – pracujących będzie coraz mniej, emerytów coraz więcej. W konsekwencji nie tylko spowodowałoby to dużą frustrację tej grupy społecznej, ale miałoby również negatywny wpływ na rynek pracy i gospodarkę, nie wspominając o zaufaniu do państwa. W konsekwencji powstałby duży problem z finansowaniem transferów.

Sonda
Czy powinna być w 2022 roku druga waloryzacja emerytur?

W tej kwestii nasuwa mi się nowa refleksja związana z istotą opartego na solidarności pokoleń repartycyjnego systemu emerytalnego. Solidarność musi działać w dwie strony. Młodsi muszą solidarnie finansować świadczenia starszym, ale starsi muszą być z nimi solidarni i nie mogą obciążać ich ponad miarę.

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze