Do kiedy trzeba wykorzystać urlop z 2022 roku? Lepiej już zaplanuj wolne!

i

Autor: Canva.com Zdjęcie poglądowe

Urlop 2023

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop 2023. Kto może skorzystać i jak go obliczyć?

2023-03-02 10:51

Urlopy 2023. Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę ma prawo, a wręcz obowiązek do wykorzystania w określonym czasie urlopu wypoczynkowego. Jednak nie zawsze pracownik wykorzysta w danym czasie wszystkie dni urlopu. Jeśli kontynuuje pracę w danej firmie, to może wziąć zaległy urlop w nieco późniejszym terminie, ale jeśli z niej odchodzi i ma krótki okres wypowiedzenia, to należy się wówczas ekwiwalent. Znając współczynnik ekwiwalentu 2023, można wskazać, jaka kwota należy się pracownikowi, który urlopu nie wykorzystał.

Urlopy 2023

Współczynnik ekwiwalentu 2023 jest kluczowym parametrem służącym do wyliczenia ekwiwalentu za zaległy urlop. W 2023 roku wysokość współczynnika ekwiwalentu stosowanego wobec osób zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin to 20,83. Współczynnik zależy od kalendarza. Współczynnik ekwiwalentu wyraża średniomiesięczną liczbę dni pracy w roku kalendarzowym. W wypadku 2023 roku obliczenia wyglądają następująco: 365 dni roku - (53 niedziele + 10 świąt + 52 dni wolne) = 250 dni pracy. Następnie dni pracy dzielimy przez liczbę miesięcy i uzyskujemy współczynnik ekwiwalentu 2023 - 250 dni : 12 = 20,83.

Zatrudnieni na 1/4 etatu mają 5,21 współczynnika, zatrudnieni na pół etatu 10,42, a pracujący w 3/4 wymiaru czasu pracy liczą sobie 15,62 współczynnika ekwiwalentu 2023.

W obliczeniach dotyczących ekwiwalentu za niewykorzystany urlop stałą jest zawsze współczynnik ekwiwalentu, a inne zmienne są różne w zależności od sytuacji. Nie ma więc jednej kwoty, jaką należy wypłacić pracownikom, którzy mają 10 dni niewykorzystanego urlopu, 15 dni, 20 dni i tak dalej. Każdy przypadek wymaga osobnego rozpatrzenia.

Ile wynosi ekwiwalent za urlop

Na przykładzie zaprezentowanym przez serwis biznes.interia.pl spójrzmy, jak obliczanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wygląda w przypadku, gdy osoba zarabiająca średnią krajową (6883,96 zł brutto) po rozwiązaniu stosunku pracy wciąż ma 10 dni urlopu. W tym wypadku dzielimy najpierw zarobki przez współczynnik ekwiwalentu 2023, a następnie przez godziny wymiaru czasu pracy - (6883,96 : 20,83) : 8 = 41,31. Wynik ten oznacza ekwiwalent pieniężny należny za godzinę urlopu wypoczynkowego pracownika. Natomiast ekwiwalent za 10 dni urlopu wynosić będzie 41,31 zł x 8 x 10 = 3304,80 zł.

Ile dni ma pracodawca na wypłacenie pracownikowi ekwiwalentu za urlop? Pieniądze zwykle trafiają na konto pracownika w ostatnim dniu ich pracy lub z ostatnią wypłatą.

Sonda
Na czym oszczędasz podczas urlopu?
Pieniądze to nie wszystko Paweł Szrot
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze