Górnicy

i

Autor: SUPER EXPRESS Górnicy

Gigantyczne kwoty

Antyinflacyjne podwyżki. Górnicy dostaną ogromną podwyżkę pensji! Ile będą zarabiać?

2023-02-16 16:07

Z porozumień zawartych w środę w Polskiej Grupie Górniczej, Węglokoksie Kraj i Tauronie Wydobycie wynika, że przeciętne wynagrodzenie w trzech spółkach węglowych objętych system publicznego wsparcia wzrośnie w tym roku o 15,4 proc., czyli 1 proc. powyżej wskaźnika średniorocznej inflacji.

Te trzy spółki objęte są podpisaną w maju 2021 r. umową społeczną dotyczącą transformacji górnictwa. Aneks do tej umowy gwarantuje ich pracownikom wzrost płac o 1 punkt procentowy powyżej wskaźnika inflacji. W środowych porozumieniach potwierdzono ten mechanizm oraz uzgodniono ogólne zasady naliczania podwyżek.

Górnicy otrzymają podwyżki. O ile wzrośnie ich wynagrodzenie?

"To, że wskaźnik wyniesie 15,4 proc., wynika z ustaleń zawartych w umowie społecznej. Zapisano w niej wzrost coroczny płac o jeden punkt procentowy powyżej inflacji. Średnioroczny wskaźnik inflacji podany przez GUS wyniósł 14,4 proc. Rachunek jest prosty" – wyjaśniał po środowych rozmowach w PGG szef górniczej Solidarności Bogusław Hutek.

"Żeby nie było rozbieżności pomiędzy poszczególnymi spółkami, ustalono, że zsumowane zostaną ubiegłoroczne zrealizowane fundusze wynagrodzeń we wszystkich trzech spółkach objętych umową społeczną i od tej sumy naliczony będzie wzrost funduszu w 2023 roku o 15,4 proc." – dodał przewodniczący.

Zrównanie wynagrodzeń w spółkach węglowych

Taki mechanizm oznacza zrównanie wynagrodzeń we wszystkich trzech spółkach węglowych. Jak nieoficjalnie dowiedziała się PAP od przedstawicieli strony społecznej, po podwyżkach średnie wynagrodzenie w trzech górniczych spółkach ma wynieść 12.107 zł brutto, wobec kwoty bazowej za zeszły rok na poziomie 10.492 zł.

Zgodnie z postulatem związkowców, w średniej kwocie bazowej ujęto wypłacone w zeszłym roku jednorazowe dodatki inflacyjne. Szczegóły dotyczące podziału zwiększonego funduszu wynagrodzeń będą ustalane w przyszłym tygodniu.

"To dobre porozumienie. Mimo bardzo wysokiej inflacji, w Polskiej Grupie Górniczej nie ma spadku realnego wynagrodzenia. Udało nam się utrzymać realne płace górników na dobrym poziomie" – ocenił szef górniczej Solidarności, a zarazem przewodniczący związku w PGG.

Wcześniej porozumienia dotyczące wzrostu wynagrodzeń w tym roku średnio o 15,4 proc. podpisano także w Jastrzębskiej Spółce Węglowej i Lubelskim Węglu Bogdanka – to spółki nieobjęte systemem publicznej wsparcia. W środowych rozmowach i podpisaniu porozumień w górniczych spółkach uczestniczył wiceminister aktywów państwowych Piotr Pyzik.

Sonda
Czy polscy górnicy zarabiają dużo?
Pieniądze to nie wszystko Antoni Kolek
Najnowsze