zboże

i

Autor: pexels

Pieniądze rolników

Ile wynosi składka KRUS za IV kwartał 2022?

2022-09-14 14:07

KRUS powstał w celu zapewnienia ubezpieczenia społecznego dla rolników. Tym samym w przypadku posiadania określonej wielkości gospodarstwa rolniczego przysługuje prawo do konkretnych świadczeń. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przekazała ile wynosi składka KRUS w czwartym kwartale, czyli począwszy od października do grudnia 2022 r.

KRUS podał wysokości składek

Z informacji przekazanych przez KRUS wynika, że składka KRUS na ubezpieczenie miesięczne rolnika, małżonka, domownika, a także pomocnika rolnika w IV kwartale 2022 r. wynosi 60 zł. Natomiast jeżeli rolnik, małżonek albo domownik objęty jest ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w ograniczonym zakresie to wówczas wtedy należna składka KRUS stanowi 1/3 pełnej składki, czyli 20 zł miesięcznie. 

Ponadto, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomniała, że we wrześniu 2022 r. wysokość emerytury podstawowej wynosi 1084,58 zł. Dlatego też, podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków, jak i domowników w IV kwartale 2022 r. wynosi 108 zł.

Forum w Karpaczu 2022: Marcin Chludziński

Ubezpieczenie w KRUS 2022

Dodatkowa miesięczna składka na ubezpieczenie rolników prowadzących gospodarstwo rolne większe, niż 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych będzie stanowić:

  • 12 proc. emerytury podstawowej, czyli 130 zł dla gospodarstw liczących do 100 ha przeliczeniowych użytków rolnych
  • 24 proc. emerytury podstawowej, co stanowi 260 zł dla gospodarstw o powierzchni większej niż 100 ha, ale nie przekraczającej 150 ha przeliczeniowych
  • 36 proc. emerytury, czyli 390 zł dla gospodarstw liczących powyżej 150 ha użytków rolnych, ale nie przekraczających 300 ha przeliczeniowych
  • 48 proc. emerytury podstawowej, co stanowi 521 zł w przypadku gospodarstw, których użytki rolne stanowią więcej niż 300 ha przeliczeniowych
Sonda
Czy drożyzna jest dla Ciebie problemem?
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze