eucharystia

i

Autor: SHUTTERSTOCK eucharystia

Zarobki w Polsce

Ile zarabia ksiądz na etacie? Ujawnili szczegóły pensji duchownych

2024-04-22 6:00

Księża służą w wielu miejscach. Jednak zdarza się, że są zatrudniani jak inni pracownicy i za swoją pracę pobierają wynagrodzenie. Okazuje się, że Krajowa Administracja Skarbowa zatrudnia w sumie 11 kapelanów. Ile wynoszą ich pensje. Jak informuje szef KAS, część księży co miesiąc otrzymuje z budżetu państwa ponad dziewięć tysięcy złotych.

Ile zarabia ksiądz?

Księża mogą podejmować pracę w rozmaitych miejscach pracy. Niektórzy zostają kapelanami i wówczas niejako z automatu wstępują w szeregi danej grupy zawodowej - w przenośni i dosłownie. Zgodnie z definicją wikipedii kapelan to duchowny w Kościele rzymskokatolickim, prawosławnym, greckokatolickim, anglikańskim i ewangelickim, spełniający funkcje liturgiczne przy kaplicy zakonnej, szpitalnej lub przydzielony przez władzę kościelną do obsługi duszpasterskiej pewnej grupy osób lub środowisk (np. kapelan wojskowy, więzienny, szpitalny, uczelniany). Jednak taka posługa zwykle wiąże się z odpowiednią gratyfikacją. 

Szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda przedstawił w Sejmie ważne informacje o kapelanach zatrudnionych w KAS. Okazuje się, że na koniec 2023 r. w Krajowej Administracji Skarbowej było zatrudnionych 13 kapelanów. W tym roku jest o 2 mniej. Kapelani ci są  funkcjonariuszami Służby Celno-Skarbowej i otrzymują za swoją pracę wynagrodzenie. Jak podał szef KAS, miesięczne pensje księży pracujących  dla KAS wahają się od 5 714 do 9 120 zł brutto. Łączny koszt miesięczny uposażenia funkcjonariuszy pełniących służbę na stanowiskach kapelanów na koniec 2023 r. wynosił 104 tys. zł miesięcznie, co przekładało się na kwotę około 1,3 mln zł rocznie.

Gdzie może pracować ksiądz?

Z czego generalnie żyją księża? To zależy od wielu czynników. Pieniądze, które otrzymują za swoją posługę to od 2 do 3,5 tys. zł brutto miesięcznie. Jednak w wielu przypadkach duchowni mogą pracować tak jak inni obywatele. Wówczas zwykle wykonują pracę zgodną ze swoim wykształceniem. Zatem wielu księży uczy w szkołach religii lub wykłada na uczelniach wyższych przedmioty związane m.in. z teologią, filozofią czy etyką. Ale są też księża, którzy pracują w placówkach medycznych, wojsku czy właśnie innych służbach państwowych.

Pieniądze to nie wszystko - PiS zdemoralizował Polaków

QUIZ. Kryzysowe słodycze z dzieciństwa. Pamiętasz słodkości z PRL?

Pytanie 1 z 10
Czekoladopodobne batony miały kolor:
Quiz. Słodycze w PRL-u

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze