Trybunał Konstytucyjny

i

Autor: Lukas Plewnia flickr.com Trybunał Konstytucyjny

Tajne dane

Ile zarabia sędzia Trybunału Konstytucyjnego? Informacje są tajne, ale pojawiły się wyliczenia

2023-01-09 12:01

Jakie pensje otrzymują sędziowie Trybunału Konstytucyjnego? Tego się nie dowiemy, bo żaden z 15 sędziów w oświadczeniu majątkowym nie podaje swojego wynagrodzenia - informuje poniedziałkowa "Rzeczpospolita". Jedna trzecia z nich wystąpiła o utajenie swoich zarobków. Tymczasem "Rzeczpospolita" bazując na ustawie, pokusiła się o samodzielne wyliczenie pensji sędziego TK. Zobacz, jaka kwota wyszła z dziennikarskich wyliczeń.

Zarobki sędziów w Trybunale Konstytucyjnym - tajne?

Ile zarabiają sędziowie Trybunału Konstytucyjnego? Niestety, okazuje się, że od samych sędziów takich informacji opinia publiczna nie otrzyma. Choć sędziowie powinni wpisać je w oświadczeniach majątkowych, to tego nie czynią, zasłaniając się rozmaitymi przepisami, w których to w praktyce jedne zaprzeczają drugim. Skutek jest taki, że sędziowie do publicznej wiadomości nie podają swoich zarobków. Na sprawę uwagę zwraca "Rzeczpospolita". Dziennik podaje, że złożenie oświadczenia majątkowego to obowiązek sędziów sądów powszechnych i Trybunały Konstytucyjnego. Tymczasem z 15 sędziów Trybunału  Konstytucyjnego pięciu wystąpiło do prezes Julii Przyłębskiej o utajnienie złożonego oświadczenia za rok 2021. Ewa Siedlecka, dziennikarka "Polityki", pisała na swoim blogu rok temu, że swój majątek zastrzegła także prezes Przyłębska. Po publikacjach na temat kontrowersji dotyczących zakupu jej posiadłości pod Warszawą, zdecydowała się go jednak odtajnić. "Problem w tym, że ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego nie przewiduje możliwości utajnienia oświadczenia majątkowego sędziów TK. W art. 14 reguluje proces składania oświadczenia, a nawet stwierdza, że jego niezłożenie w terminie oznacza zrzeczenie się urzędu" - napisała Siedlecka.

Ile zarabia sędzia w Trybunale Konstytucyjnym?

"Rzeczpospolita" podkreśla, nawet ci sędziowie, którzy publikują oświadczenie, nie podają, ile zarabiają w Trybunale. W rubryce "inne dodatkowe dane o stanie majątkowym" gdzie powinni podać zarobki z wszystkich swoich aktywności zawodowych, wpisują np. zgodnie z PIT-37 złożonym w urzędzie skarbowym lub wpisują "nie dotyczy". Nie dowiemy, ile sędziowie w Trybunale zarabiają, bo PIT w skarbówce jest poza kontrolą mediów i obywateli.

Jeśli sędziom tak trudno przyznać, ile zarabiają w TK, to dziennik sam pokusił się o wyliczenia. Metoda była następująca. Zasadnicze wynagrodzenie sędziów TK określa ustawa. Ustala się je, mnożąc podstawę - przeciętne wynagrodzenie w II kwartale roku poprzedniego, ogłaszane przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - przez mnożnik 5,0. Zatem przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2022 r. wyniosło już 6156,25 zł, a to oznacza, że sędzia Trybunału mógł zarobić w tym roku 30,781,25 zł brutto miesięcznie. W 2016 roku pisaliśmy o tym, że w 2015 r. wynagrodzenie sędziego zasiadającego w Trybunale Konstytucyjnym wynosiło 22 439,80 zł brutto. Oznacza to więc wzrost wynagrodzeń w ciągu 7 lat o ponad 30 proc.

Warto wspomnieć, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego otrzymują także różnego rodzaju dodatki i nagrody np. jubileuszowe.

Sonda
Czy według Ciebie Trybunał Konstytucyjny jest niezależny?
Pieniądze to nie wszystko Marlena Maląg
Listen on Spreaker.
Najnowsze