samorządom zaczyna brakować pieniędzy

i

Autor: Marek Kudelski/Super Express samorządom zaczyna brakować pieniędzy

Inflacja uderzyła w budżety samorządów. Polskie gminy czeka bieda?

2022-06-09 8:26

Jak podaje czwartkowy "Dziennik Gazeta Prawna" samorządowcom zaczyna brakować środków na rozwój i regulowanie bieżących zobowiązań. Przedstawiciele regionalnych izb obrachunkowych kontrolujących lokalne budżety wyraziły zaniepokojenie obecną sytuacją. Nadwyżki w budżetach samorządów topnieją w oczach przez rosnącą inflację, zagrożone są również inwestycje w ramach KPO

Budżety samorządów topnieją przez inflację

"Dziennik Gazeta Prawna" wyjaśnia, że chodzi o nadwyżki operacyjne, czyli różnicę między dochodami a wydatkami bieżącymi. "A ta maleje w gwałtownym tempie, także ze względu na wysoką inflację. W najtrudniejszej sytuacji są miasta na prawach powiatu" – ocenia dziennik.

Według gazety "sytuacja zaczyna niepokoić regionalne izby obrachunkowe (RIO), niezależne od rządu instytucje państwowe kontrolujące finanse samorządów".

"Z prognoz wynika, że w największych miastach nadwyżka operacyjna spadnie z 10,6 mld zł w 2021 r. do 830 mln zł w roku bieżącym. Z kolei w gminach z ok. 16,5 mld zł do 1,4 mld zł, a w powiatach z 3,7 mld zł do 120 mln zł. – W skrajnej sytuacji samorządy mogą mieć kłopoty ze spłatą długów" – wylicza "DGP".

Pieniądze to nie wszystko. Hanna Gronkiewicz-Waltz

Budżety samorządów będą miały problem z realizacją inwestycji. Zagrożone KPO i inwestycje unijne

Cytowany przez gazetę Mirosław Legutko, przewodniczący Krajowej Rady RIO oraz prezes RIO w Krakowie wskazuje, że "brak wolnych środków może oznaczać kłopoty z wykorzystaniem przez samorządy środków w ramach KPO (w ich przypadku w dużej mierze mogą to być pożyczki), a w niedalekiej przyszłości także z zabezpieczeniem wkładu własnego pod inwestycje unijne w okresie 2021–2027". 

Sonda
Czy wierzysz, że w tym roku uda się obniżyć inflację?

"Resort finansów utrzymuje, że sytuacja finansowa JST nie jest zła. Po I kw. ich nadwyżka operacyjna wyniosła ponad 16 mld zł. Dochody z PIT wzrosły rok do roku o 5 proc. (700 mln zł), a z CIT – o 36 proc. (1 mld zł)" - czytamy. 

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze