drożyzna, inflacja, pieniądze

i

Autor: Shutterstock drożyzna, inflacja, pieniądze

Drożyzna Polsce

Inflacja w grudniu 2022. Najbardziej podrożały: żywność i opłaty mieszkaniowe. Średnioroczna inflacja bliska 15 proc.

2023-01-13 10:08

Inflacja w grudniu 2022 wyniosła 16,6 proc.. Główny Urząd Statystyczny podał inflację z ostatniego miesiąca 2022 roku, który to pod względem inflacyjnym jest rokiem grozy. Najgorzej sytuacja wyglądała w październiku, kiedy to inflacja doszła do poziomu 17,9 proc. Dla porównania w styczniu 2022 inflacja wynosiła 9,4 proc. Dane z grudnia pozwalają na ostatecznie wyliczenie inflacji średniorocznej w 2022 roku, która to wyniosła 14,4 proc., a dla gospodarstw domowych i emerytów 14,8 proc.. Co poszło w górę najbardziej? Największe wzrosty cen dotyczą żywności i mieszkania.

Inflacja w grudniu 2022

Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane dotyczące inflacji w 2022 roku. Jaka była inflacja w grudniu 2022? Z danych GUS wynika, że inflacja w grudniu 2022 roku wyniosła 16,6 proc. Dla przypomnienia rok 2022 można nazwać rokiem grozy pod względem drożyzny. Ceny rosły jak na drożdżach, w październiku osiągając poziom bliski 18 proc. Wówczas eksperci prognozowali, że w grudniu 2022 inflacja wyniesie 20 proc. Jednak Główny Urząd Statystyczny w kolejnych miesiącach zaczął studzić emocje, wskazując na obniżanie się inflacji. W listopadzie 2022 inflacja wynosiła już 17,4 proc., a wstępne dane szacunkowe za grudzień 2022 ku zaskoczeniu przede wszystkim samych Polaków, wskazały już inflację na poziomie 16,6 proc. Ostateczne dane utrzymały te wartości. Zatem średnioroczna inflacja w 2022 roku uplasowała się na poziomie 14,4 proc., a dla gospodarstw domowych i emerytów 14,8 proc.

Aż trudno uwierzyć w takie dane, kiedy to na zakupach widać czarno na białym, że ceny dalej idą w górę. Rok temu zakupy weekendowe dla jednej osoby kosztowały ok. 150 zł, dziś bez 250 zł w portfelu nawet nie ma co wchodzić do sklepu.

Inflacja to proces wzrostu przeciętnego poziomu cen w gospodarce. Skutkiem tego procesu jest spadek siły nabywczej pieniądza krajowego. Powszechną miarą inflacji jest stopa inflacji, czyli roczna zmiana procentowa ogólnego wskaźnika cen. Zjawiskiem przeciwnym do inflacji jest deflacja.

Co podrożało najbardziej w grudniu 2022?

Jak podaje GUS, w grudniu 2022 w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie żywności (o 1,5%), rekreacji i kultury (o 1,2%) oraz restauracji i hoteli (o 0,9%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,37 p. proc., 0,07 p. proc. i 0,04 p. proc. Niższe ceny w zakresie mieszkania (o 1,5%) oraz łączności (o 0,1%) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,41 p. proc. i 0,01 p. proc. W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku, czy w zestawieniu rok do roku, wyższe ceny w zakresie żywności (aż o 22,1%), mieszkania (aż o 20,6%), transportu (o 13,3%), restauracji i hoteli (o 18,7%) oraz rekreacji i kultury (o 14,7%) podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 5,33 p. proc., 5,23 p. proc., 1,33 p. proc., 0,89 p. proc. i 0,88 p. proc.

Sonda
Przejmujesz się inflacją?
Pieniądze to nie wszystko Paulina Matysiak

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze