Dodatki mieszkaniowe

i

Autor: Shutterstock Dodatki mieszkaniowe

Pomoc najuboższym

Jesteś w trudnej sytuacji finansowej? Możesz złożyć wniosek o obniżenie czynszu. Jak to zrobić?

2022-10-08 4:08

Wiadomo, czynsz trzeba płacić. Ale co, gdy nie jesteś już w stanie temu sprostać? Jak wielu osobom, pewnie i tobie podwyżki dają w kość, zwłaszcza gdy masz niskie dochody. Jeśli jesteś najemcą lokalu z zasobu mieszkaniowego swojego miasta, możesz ubiegać się o zmniejszenie czynszu.

Obniżki czynszu z tytułu niskich dochodów udzielają prezydenci miast na wniosek najemcy, jeżeli ma on niskie dochody. Jak niskie? To zależy od miasta. Średnia miesięczna wysokość dochodu w gospodarstwie domowym najemcy nie może przekroczyć kwoty wynikającej z uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali z mieszkaniowego zasobu danego miasta: tzw. uchwały najmowej.

Na jak duże obniżenie czynszu możesz liczyć?

Samorządy ustalają, jakie kwoty dochodów, w zależności od liczby osób w mieszkaniu, są w ich mieście uznawane za niskie. Warszawa robi to na podstawie przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego w IV kwartale. (Może ono zostać zmienione w listopadzie 2022  r., o czym prezes GUS powiadomi w obwieszczeniu).

Kryterium dochodowe w Poznaniu powiązane jest z kwotą najniższej emerytury, która od 1 marca 2022 r. wynosi 1338,44 zł.

Obniżka przysługuje tam najemcom, których średni miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza:

 • w gospodarstwie jednoosobowym: 175 proc. kwoty najniższej emerytury: 2342,27 zł,
 • w gospodarstwie wieloosobowym: 125 proc. tej kwoty: 1673,05 zł

Wysokość obniżki naliczonego czynszu wyraża się w procentach. Warszawa oblicza ją według wzoru, w którym zmiennymi są:

 • średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego najemcy (łączny),
 • przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w gospodarce narodowej w danym województwie - obowiązujące wtedy, gdy składany jest wniosek.

Wysokość obniżki nie może być większa niż 80 proc. naliczonego czynszu, ale to przecież i tak bardzo duża ulga.

Najemco, złóż wniosek o obniżenie czynszu!

Żeby załatwić obniżkę czynszu należy złożyć o to wniosek.

Ważne! Obniżki czynszu udziela się na wniosek najemcy na okres 12 miesięcy z możliwością udzielenia na kolejne okresy dwunastomiesięczne.

Jak uzyskać obniżkę czynszu – krok po kroku:

 1. Ze strony miejskiej pobierz i wydrukuj wniosek wraz z deklaracją o dochodach.
 2. Przygotuj dokumenty, które potwierdzają dochody wszystkich osób z którymi mieszkasz.
 3. Wypełnij wniosek i deklarację o dochodach.
 4. Złóż wniosek i deklarację (wraz z dokumentami o dochodach).

Każde miasto udzielające obniżek czynszu dla najemców lokali z jego zasobów mieszkaniowych wyznacza miejsce, do którego składa się wnioski o takie obniżki. Np. w Poznaniu jest to Poznańskie Centrum Świadczeń.

Zanim obniżka zostanie przyznana najemcy, miasto może wcześniej przeprowadzić wywiad środowiskowy lub wystąpić do najemcy o dostarczenie zaświadczenia od naczelnika właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez najemcę oraz innych członków gospodarstwa domowego.

Wywiad środowiskowy niekiedy demaskuje nieuczciwego najemcę. Może się bowiem okazać, że jego faktyczna sytuacja finansowa jest na tyle dobra, że spokojnie może płacić czynsz w pełnej wysokości. Miasta zabezpieczają się przed takimi przypadkami, karząc nieuczciwych najemców, takich, którzy we wniosku o obniżkę czynszu zadeklarowali dochody (własne i innych osób zajmujących mieszkanie) niższe do rzeczywistych. Kara jest dwukrotnością obniżki, z której skorzystał najemca. Np. jeśli cztery razy zapłacił niższy czynsz np. o 300 zł, za karę musi oddać miastu 4 x 300 x 2, czyli 2400 zł.

Aby tego uniknąć, np. w Poznaniu do wniosku o obniżkę czynszu, poza wypełnioną deklaracją o wysokości dochodów wszystkich osób, które mieszkają z najemcą - z 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, należy od razu dołączyć zaświadczenia potwierdzające osiągnięte dochody, zgodnie z wypełnioną deklaracją dochodową.

Metraż nie może być za duży

Samorządy uzależniają przyznawanie najemcom obniżek czynszu, biorąc pod uwagę również powierzchnię jaka przypada na każdą z osób w mieszkaniu. Jeśli powierzchnia ta jest większa od uznanych za właściwą, obniżka może nie zostać przyznana.

Obniżka czynszu przysługuje bowiem najemcom, którzy:

Po pierwsze: posiadają tytuł prawny do zajmowanego lokalu komunalnego, po drugie: zajmują mieszkanie o odpowiednim metrażu. Powierzchnia przewidziana dla poszczególnej liczby osób wynosi odpowiednio: dla 1 osoby - 35 m2, dla 2 osób - 40 m2, dla 3 osób - 45 m2, dla 4 osób - 55 m2, dla 5 osób - 65 m2, dla 6 osób - 70 m2.

Uwaga! Odpowiednią powierzchnię lokalu powiększa się o 15 m2 jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

W takiej sytuacji, aby uzyskać obniżkę czynszu, do wniosku trzeba dołączyć również:

 • orzeczenie o niepełnosprawności wraz z dokumentem potwierdzającym, że osoba niepełnosprawna, z którą mieszkasz, porusza się na wózku inwalidzkim,
 • orzeczenie o niepełnosprawności z wymogiem mieszkania w oddzielnym pokoju, jeśli mieszkasz z osobą posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności.

Obniżenie czynszu. Wysokość zależy od dochodów

Postępowanie w sprawie obniżki czynszu kończy się wydaniem oświadczenia. Przykładowo w Poznaniu przyjęto zasadę, że jeśli dochód gospodarstwa jednoosobowego nie przekracza:

 • 100 proc. najniższej emerytury tj. kwoty 1338,05 zł, przysługuje obniżka czynszu w wysokości 25 proc.
 • 160 proc. najniższej emerytury tj. kwoty 2141,50 zł, przysługuje obniżka czynszu w wysokości 20 proc.,
 • 175 proc. najniższej emerytury tj. kwoty 2342,27 zł, przysługuje obniżka czynszu w wysokości 10 proc.

Uwaga! Obniżki czynszu nie dostaniesz, jeśli jesteś najemcą lokalu socjalnego lub służącego do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki, pomieszczenia tymczasowego, a także gdy wynająłeś lokal w wyniku przetargu.

Pieniądze to nie wszystko. Piotr Arak – inflacja będzie rosła
Sonda
Czy masz mieszkanie na własność?
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze