Konferencja Przemysłowy potencjał do zielonej zmiany

i

Autor: Materiały prasowe Konferencja "Przemysłowy potencjał do zielonej zmiany"

Konferencja Instytutu ESG. "Przemysłowy potencjał do zielonej zmiany"

Przemysłowy potencjał do zielonej zmiany - to tytuł konferencji Instytutu ESG, która odbyła się 5 lipca w Warszawie. Podczas wydarzenia eksperci odnieśli się do wyzwań, jakie stoją przed przedsiębiorcami i związanymi z tym szansami na wzrost konkurencyjności polskiego przemysłu. Dyskusja poświęcona była także potencjałowi, jaki niesie za sobą dywersyfikacja źródeł energii oraz najlepszym sposobom na finasowanie transformacji przemysłowej - informuje Katarzyna Kozieł z Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego.

Konferencja Instytutu ESG. “Przemysłowy potencjał do zielonej zmiany”

- Wyzwania dotyczące zmiany klimatu i degradacji środowiska wymagają jak najszybszej transformacji dotychczasowych działań dla dobra przyszłych pokoleń i całego świata. Aby im sprostać, konieczna jest strategia przemysłowa na rzecz konkurencyjnej, ekologicznej i cyfrowej Europy, którą stanowi m.in. Europejski Zielony Ład czy pakiet Fit for 55. Dyskusje dotyczące strategii transformacji przemysłowej nabierają szczególnego znaczenia w związku z kryzysem w Ukrainie. Na nowo musimy zdefiniować plany i kroki milowe, które należy podjąć dla dobra naszej planety – powiedział Damian Kuraś, dyrektor Instytutu ESG, wiceprezes Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego.

Jakie wyzwania niesie ze sobą transformacja przemysłu?

W ramach konferencji odbyły się trzy sesje panelowe. Pierwsza sesja poświęcona była m.in. wyzwaniom, jakie niosą ze sobą transformacja przemysłu, transformacja cyfrowa i technologiczna. W rozmowie wzięli udział m.in.: Kamila Król - Podsekretarz stanu, Ministerstwo Rozwoju i Technologii; Wojciech Racięcki - Dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju; Rafał Baniak – Prezes Pracodawcy RP; Andrzej Arendarski – Prezydent Krajowej Izby Gospodarczej oraz Łukasz Jasiński - Dyrektor zarządzający Pionem Finansowania i Produktów, Bank Ochrony Środowiska.

- Zielona transformacja to olbrzymia szansa dla polskich przedsiębiorstw, a zarazem duże wyzwanie dla instytucji publicznych takich jak NCBR. Zmiana w gospodarce jest bardzo głęboka, ulegnie jej przecież nie tylko sektor energii, ale też transport, budownictwo, rolnictwo, produkcja towarów powszechnego użytku, w zasadzie wszystkie sektory gospodarki. Przedsiębiorcy nie wykonają tak dużej zmiany samodzielnie. Instytucje publiczne takie jak NCBR powinny więc tą zmianą w znacznym stopniu pokierować. W Narodowym Centrum Badań i Rozwoju już od kilku lat realizujemy projekty zgodnie z założeniami tzw. innowacji ciągnionej (ang. pull innovation), gdzie ustalamy cel i zakres nowych technologii, jakie mają powstać. Dzięki temu możemy dobrze sterować zmianami w gospodarce – powiedział Wojciech Racięcki, Dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami w NCBR.

- Szczególnie konieczna jest transformacja w sektorze energii, potęgowana dodatkowo konfliktem z Rosją. W NCBR stawiamy tezę, że jest możliwa transformacja sektora elektrociepłowniczego z paliw kopalnych do paliw odnawialnych bez okresu przejściowego. Rozpoczęte już przez naszych wykonawców budowy demonstratorów technologii ciepłowni i elektrociepłowni w Lidzbarku Warmińskim oraz Sokołowie Podlaskim pokazują, że jest możliwe dostarczenie ciepła do domów na bazie 92% i 96% paliw odnawialnych, i to po akceptowalnych kosztach – podkreślił dyrektor Wojciech Racięcki.

Kongres 590 - Anna Moskwa, Minister Klimatu i Środowiska

Dywersyfikacja źródeł energii

Druga sesja panelowa dotyczyła przede wszystkim dywersyfikacji źródeł energii, bezpieczeństwa energetycznego i zmian, jakie w związku z tym czekają polski przemysł. Głos w drugiej dyskusji zabrali m.in.: Dominik Wadecki – wiceprezes Energa; Thierry Deschaux - Dyrektor Generalny EDF SA; dr Dawid Piekarz – Instytutu Staszica; Piotr Gepert – Pracodawcy RP oraz Agnieszka Skorupińska z kancelarii CMS.

„Innowacje w zielonej zmianie – Horyzont Europa” to tytuł wystąpienia dr Marii Śmietanki z NCBR. Prelegentka przedstawiła szerokie możliwości wsparcia nowatorskich ekoprojektów w głównym unijnym programie finansowania badań naukowych i innowacji w latach 2021-2027.

- Mierzymy się obecnie z wieloma problemami wynikającymi ze zmian klimatu czy dostępności surowców. Każdy z nas na co dzień odczuwa skutki tych przemian. Rozwiązań można szukać w innowacjach. Może być to jednak kosztowne. Dlatego warto sięgać po środki na badania i innowacje dostępne w ramach programu Horyzont Europa - także dla polskich przedsiębiorstw. Projekty mogą obejmować bardzo szeroki zakres tematyczny, a oprócz radzenia sobie z kluczowymi wyzwaniami, mają wspierać współpracę międzynarodową, a zatem mają być realizowane w konsorcjach grupujących partnerów z różnych krajów – powiedziała dr Maria Śmietanka, zastępca dyrektora działu Krajowego Punktu Kontaktowego w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Finansowanie transformacji przemysłowej

Trzecia sesja poświęcona była tematyce finansowania transformacji przemysłowej. Eksperci m.in.: Katarzyna Szwarc - Pełnomocniczka rządu ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego, Ministerstwo Finansów; Paweł Strączyński - wiceprezes, Bank Pekao S.A.; Ryszard Radomski – Dyrektor Biura Doradztwa Finansowego dla Sektora Energetycznego, Bank Ochrony Środowiska; Norbert Jeziolowicz - Związek Banków Polskich; Ilona Pieczyńska-Czerny – Dyrektor, PwC oraz Tomasz Gasiński, Deloitte Central Europe wyjaśnili na ile zielone obligacje mogą wspomóc transformację oraz czy ukraiński kryzys spowolni zielone zmiany i utrudni finansowanie przedsięwzięć z tego zakresu. A także jak i gdzie szukać wsparcia dla zielonych inwestycji.

Sonda
Czy robisz coś dla ekologii?
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze