kontrole abonamentu RTV

i

Autor: Shutterstock kontrole abonamentu RTV

Abonament RTV

Kontrola abonamentu RTV w Twoim domu. Czy trzeba wpuścić kontrolera?

W 2023 roku czeka nas podwyżka Abonamentu RTV, ponadto Poczta Polska zapowiedziała kontrole! Do dłużników dotarły już wezwania do zapłaty zaległości abonentowych, wygląda również na to, że zwiększy się ściągalność kar. Co nam grozi za uniknięcie zapłaty abonamentu RTV? Czy musimy wpuścić kontrolera do domu?

Podstawowe informacje na temat abonamentu RTV

Abonament RTV to obowiązkowa opłata, którą powinni uiszczać posiadacze odbiorników radiowych i telewizyjnych. Niektórzy są z opłaty za abonament RTV są zwolnieni. Egzekwowaniem opłat abonamentowych zajmują się pracownicy Poczty Polskiej, którzy mogą kontrolować potencjalnych posiadaczy odbiorników w ich miejscu zamieszkania lub w samochodach. W 2023 roku opłaty abonamentowe rosną. Podstawowe, miesięczne stawki abonamentu RTV na 2023 r. wynoszą:

  • za używanie odbiornika radiofonicznego — 8,70 zł wobec 7,50 zł w 2022 roku,
  • za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego — 27,30 zł wobec 24,50 zł w 2022 rok.

Dokładne stawki możemy sprawdzić na rządowej stronie: www.gov.pl/web/krrit/wysokosc-oplat-abonamentowych3

Kontrole abonamentu RTV. Czy trzeba wpuszczać do domu pracownika Poczty Polskiej?

Okazuje się też, że wzrośnie częstotliwość kontroli przez pracowników Poczty Polskiej. Mają oni pukać do drzwi i sprawdzać, czy w danym lokalu jest odbiornik telewizyjny lub radiowy i czy opłacany jest z tego tytułu abonament. Od razu pojawia się pytanie, to że Poczta Polska wysyła takiego kontrolera to jedno, ale czy musimy mu otwierać drzwi i co więcej - wpuszczać do mieszkania czy domu? Okazuje się, że nie mamy takiego obowiązku. Jeśli nie wpuścimy kontrolera do domu, to absolutnie nie ponosimy z tego tytułu żadnych konsekwencji. Gorzej jeśli wpuścimy i okaże się, że mamy niezarejestrowany odbiornik.

Jaka kara za niepłacenie abonamentu RTV?

Wówczas grozi kara, która stanowi 30-krotność jego miesięcznej wysokości, co oznacza, że w 2023 r. grzywna w przypadku radioodbiornika wyniesie 261 zł, a telewizora — 819 zł.

Sonda
Płacisz abonament RTV?
Pieniądze to nie wszystko - Dariusz Szymczycha
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze