Abonament RTV

i

Autor: Shutterstock Abonament RTV

Abonament RTV

Poczta ściga za niepłacenie abonamentu RTV! RPO reaguje

2022-11-25 16:15

Posiadacz telewizora czy radia powinien opłacać abonament radiowo-telewizyjny. Oczywiście poza pewnymi wyjątkami. Wezwania do uregulowania abonamentu wysyła Poczta Polska. Urząd może też prowadzić kontrole w domach, a nawet samochodach. Na takie postępowanie reaguje RPO i pisze do premiera Mateusza Morawieckiego, wskazując na konieczność podjęcia systemowych działań naprawczych i kompleksowej zmiany przepisów dotyczących systemu opłat abonamentowych.

Poczta Polska w poszukiwaniu opłat za telewizor

Poczta Polska może prowadzić kontrole w domach i mieszkaniach. Można sprawdzić, czy pod danym adresem jest telewizor lub radio i czy opłacany jest z tego tytułu abonament RTV. Takie postępowanie wywołuje wiele kontrowersji. Na obowiązujące przepisy reaguje Rzecznik Praw Obywatelskich. RPO zwraca uwagę na licznie napływające do niego skargi dotyczące spraw związanych z abonamentem RTV. - Skarżący zwracają uwagę na szereg nieprawidłowości związanych z procedurą egzekwowania opłat abonamentowych. Chodzi m.in. o automatyczne i masowe kierowania przez Pocztę Polską spraw obywateli do egzekucji zaległego abonamentu RTV. Problem ten dotyczy w szczególności osób starszych, schorowanych, z niepełnosprawnościami, znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Niejednokrotnie nie wiedzą one, w jaki sposób i gdzie mogą szukać pomocy prawnej. Często zdarzało się, że Poczta Polska wzywała do zapłaty zaległych opłat abonamentowych, bez dokładnego sprawdzenia, czy są one zasadne. Przykładowo, wezwania takie były kierowane do osób, które już dawno zgłosiły zaprzestanie używania odbiornika z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania. W postępowaniu egzekucyjnym żądano przedstawienia dokumentów dotyczących skutecznego wyrejestrowania odbiornika po upływie kilkunastu lat - nawet w przypadku osób, które przestały korzystać z odbiornika, bo wyprowadziły się za granicę - czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie biura RPO. 

Skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich na Pocztę Polską

Ze skarg wynika, że zdarzały się sytuacje, gdy żądania zapłaty za abonament RTV kierowane przez Pocztę Polską obejmowały okresy, kiedy opłata była już nienależna. Miały też miejsce przypadki wysyłania upomnień na niewłaściwy adres lub pomyłkowo do osób o zbieżnych imionach i nazwiskach. Okazuje się też, że do Biura RPO miały zgłaszać się również osoby, którym zajęto rachunek bankowy, pomimo formalnie zawieszonego postępowania egzekucyjnego. Sygnalizowane były też sprawy wszczęcia egzekucji zaległości w opłatach abonamentowych, mimo tego, że opłata została faktycznie uiszczona. Kilkakrotnie odnotowano przypadki, w których przez błąd systemu teleinformatycznego, nie uwzględniono tego, że osoba jest z mocy ustawy zwolniona z opłat (m.in. z uwagi na ukończenie 75 lat) albo fakt dokonania wyrejestrowania odbiornika.

W związku z takimi sytuacjami w ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich konieczne jest podjęcie przez ustawodawcę działań, które doprowadziłyby do kompleksowych zmian aktualnego stanu prawnego. Dlatego w trosce o ochronę praw obywateli RPO Marcin Wiącek zwrócił się premiera Mateusza Morawieckiego o ustosunkowanie się do sygnalizowanych przez Rzecznika kwestii.

Sonda
Płacisz abonament RTV?
Pieniądze to nie wszystko. Witold Orłowski

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze