Poczta Polska

i

Autor: Poczta Polska

Abonament RTV 2023

Kontrolerzy pukają do drzwi Polaków! Znamy termin kontroli

2023-01-16 16:19

Urzędnicy przypominają o obowiązku uiszczenia opłaty abonamentowej. Poczta Polska jako organ egzekwujący opłaty za abonament RTV może przeprowadzić kontrolę. Jest już pierwszy istotny termin.

Abonament RTV 2023. Ile wynosi opłata?

Jeśli posiadasz w domu telewizor lub radioodbiornik, który odbiera sygnał spoczywa na tobie obowiązek opłacenia abonamentu RTV. Opłaty w 2023 roku są wyższe niż w poprzednich latach. 

  • Radio - 8,70 zł/miesięcznie, 104,40 zł/rocznie
  • Telewizor - 27,30 zł/miesięcznie, 327,60 zł/rocznie

Zgodnie z prawem każdy obywatel musi zarejestrować odbiornik radiofoniczny i telewizyjny - 14 dni od zakupu. Można to zrobić osobiście w placówce Poczty Polskiej bądź online.

Opłata abonamentowa. Co grozi w przypadku niewywiązania się z obowiązku?

Do kiedy należy uiścić opłatę abonamentową? W przypadku rozliczenia miesięcznego należy to zrobić najpóźniej do 25 dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. Za niewywiązanie się z obowiązku płatniczego grozi kara w postaci grzywny. Jej wysokość wynosi 30-krotność jego wysokości. W 2023 roku grzywna w przypadku radioodbiornika wyniesie 261 zł, a telewizora - 819 zł.

Abonament telewizyjny. Kto jest zwolniony z opłat?

Są jednak osoby, które są zwolnione z opłaty abonamentowej. Jak podaje strona gov.pl należą do nich:

  • osoby, które ukończyły 75 rok życia
  • osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej
  • weterani będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi
  • osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia
Sonda
Płacisz abonament RTV?
Pieniądze to nie wszystko Paulina Matysiak
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze