Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego - w jakich bankach?

i

Autor: Getty Images Kredyt hipoteczny na mieszkanie bez wkładu własnego?

Prawo spadkowe

Korzystne zmiany w prawie spadkowym i zachowku. Nowe przepisy już obowiązują!

2023-05-24 7:14

22 maja weszła w życie ustawa o fundacji rodzinnej, wprowadzająca zmiany w Kodeksie cywilnym dotyczące spadkobrania, szczególnie instytucji zachowku. Co to jest zachowek? Pominięci krewni oraz małżonek, którzy dziedziczyliby po zmarłym w wypadku, gdyby testamentu nie było, mogą ubiegać się o rekompensatę zwaną zachowkiem. Jakie zmiany w prawie spadkowym zostały wprowadzone?

Jakie zmiany w zachowku wprowadza ustawa o fundacji?

Nowe przepisy umożliwiają, że fundacja rodzinna może zostać ustanowiona jako spadkobierca w testamencie. Jeśli nie zostanie ustanowiona, do spadku wliczony zostanie fundusz założycielski fundacji rodzinnej wniesiony przez spadkodawcę oraz mienie w określonym zakresie związane z rozwiązaniem fundacji. Jednak to nie jedyne zmiany. Przepisy wprowadzą również możliwość całkowitego lub częściowego zrzeczenia się zachowku. Dotychczas Kodeks cywilny przewidywał zrzeczenie się dziedziczenia, a zrzeczenie się samego zachowku było możliwe tylko na podstawie orzecznictwa Sądu Najwyższego, wymagając zawarcia umowy o zrzeczenie. Po zmianach nie będzie już konieczne powoływanie się na wyrok SN.

Prawo umożliwia zmianę ustawowej kolejności dziedziczenia i zapisanie w testamencie majątku wybranym osobom. Ale najbliżsi krewni nieuwzględnieni w testamencie mogą dochodzić zachowku od spadkobierców. Zachowek należy się także w sytuacji, kiedy najbliższy krewny zmarłego na mocy testamentu otrzymał mniej, niż odziedziczyłby z mocy ustawy. Najbliższym spadkodawcy należy się zachowek również, gdy spadkodawca nie sporządził testamentu, a majątek lub znaczną jego część rozdysponował w formie darowizn.

I tak właśnie kolejną istotną zmianą będzie możliwość płatności zachowku w ratach. Osoba zobowiązana do zapłacenia zachowku będzie mogła odroczyć termin płatności lub wnioskować o jego obniżenie, ostatecznie decydując o tym sąd, uwzględniając sytuację osobistą i majątkową zarówno osoby uprawnionej do zachowku, jak i tej, która ma obowiązek go uiścić.

Sonda
Czy zasiłek pogrzebowy powinien być wyższy?
EKG 2023 Dawid Jackiewicz
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze