Pieniądze

i

Autor: Shutterstock / Zdjęcie ilustracyjne

Kredyty mieszkaniowe tylko dla zamożnych? Banki chcą zaostrzyć kryteria ich udzielania

2022-02-07 10:42

Banki deklarują, że w I kwartale 2022 r. będą zaostrzać kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych, przez wzrost stóp procentowych i pogorszeniem się prognoz sytuacji gospodarczej. Tak wynika z opublikowanego w poniedziałek (7 lutego) przez Narodowy Bank Polski raportu o sytuacji na rynku kredytowym.

Przewidywania banków na I kwartał 2022 r. odnośnie do polityki kredytowej różnią się w zależności od rodzaju kredytu: w przypadku kredytów dla dużych przedsiębiorstw i sektora MSP banki deklarują łagodzenie, a w przypadku kredytów mieszkaniowych – zaostrzenie kryteriów ich udzielania" - poinformowano w opublikowanej w poniedziałek (7 lutego) przez NBP informacji pt. „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych”.

Dodano, że banki oczekują wzrostu popytu na kredyty dla dużych przedsiębiorstw i sektora MSP oraz spadku na kredyty mieszkaniowe. Opinie banków co do kierunków zmian polityki kredytowej i popytu na kredyty konsumpcyjne są podzielone, ze wskazaniem na niewielkie zaostrzenie i lekki wzrost popytu - poinformowano. Z materiału NBP wynika, że w IV kwartale 2021 r. większość banków po raz kolejny zaostrzyła kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych, co uzasadniały wzrostem stóp procentowych i pogorszeniem się prognoz sytuacji gospodarczej.

Czytaj także: Raty kredytów wzrosną o 1000 złotych! Złe wiadomości dla kredytobiorców

Z drugiej strony pojedyncze banki złagodziły niektóre warunki udzielania kredytów, m.in. obniżyły wymagany udział własny kredytobiorcy. Zdaniem ankietowanych banków odwrócenie trendu wzrostowego i spadek popytu na kredyt nastąpił w wyniku prognoz sytuacji na rynku mieszkaniowym, pogorszenia się sytuacji gospodarstw domowych i zmian w wydatkach konsumenckich” – podano w publikacji NBP.

Express Biedrzyckiej - Piotr Zgorzelski: Glapiński to zaklinacz rzeczywistości

Wskazano w niej także, że banki w IV kwartale 2021 r. dalej łagodziły kryteriów udzielania kredytów konsumpcyjnych, głównie pod wpływem spadku popytu i wzrostu konkurencji ze strony innych banków. Banki podniosły marżę kredytową i marżę na kredyty obarczone zwiększonym ryzykiem, ale jednocześnie zwiększyły maksymalną kwotę kredytu.

NBP podał także, że w IV kwartale 2021 r. żaden z ankietowanych banków nie zmienił kryteriów udzielania kredytów dla dużych firm, za to większość z instytucji biorących udział w badaniu z złagodziło kryteria kredytowania małych i średnich firm, co wynikało m.in. z niższego ryzyka związanego z sytuacją gospodarczą. Bank centralny podał, że banki zwiększyły maksymalną kwotę kredytu, który może zaciągnąć kredytobiorca spełniający wymagane kryteria.

Dodano, że banki dostrzegają wzrost popytu ze strony dużych firm, co wynika ze zwiększenia zapotrzebowania na finansowanie zapasów i kapitału obrotowego. Jednocześnie instytucje finansowe obserwują spadek zainteresowania kredytem za strony małych i średnich przedsiębiorstw, co łączą ze zwiększeniem wykorzystania alternatywnych źródeł finansowania.

Jak wyjaśnił bank centralny, informacja o sytuacji na rynku kredytowym została przygotowana na podstawie ankiety, którą na początku stycznia 2022 r. wypełniły 23 banki o łącznym udziale w rynku kredytowym wynoszącym 88 proc.

Sonda
Brałeś kredyty w 2020 roku?
Najnowsze