Giełda Papierów Wartościowych

i

Autor: Stanisław Kowalczuk

Kryzys i lockdown w Polsce. Kolejna branża w tarapatach apeluje do rządu o pomoc

2020-10-28 12:25

Przedstawiciele Polskiej Izby Firm Szkoleniowych i Prezydium Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych wzięli udział w spotkaniu z Wicepremierem Jarosławem Gowinem, Ministrem Rozwoju, Pracy i Technologii. W trakcie poniedziałkowego spotkania przedstawione zostały postulaty w formie oficjalnego dokumentu. Branża apeluje o wsparcie w utrzymaniu płynności firm i ochronie miejsc pracy.

Sytuacja sektora

Na cały sektor usług rozwojowych składa się ponad 70. tys. podmiotów, w którym funkcjonuje ponad 100 tys. osób, w tym znaczna ich część to osoby samozatrudnione. Wartość sektora, mierzona wartością sprzedaży w skali roku, szacowana jest na 6-10 mld zł. Jeżeli okres pandemii wydłuży się dodatkowo do wiosny 2021 r., będzie to już trzeci okres, w którym edukatorzy nie będą generować przychodów.

ZOBACZ TAKŻE: Koronawirus w Polsce. Co to jest lockdown. Czym to grozi?

Obszar edukacji działającej na potrzeby rynku pracy to branża, która znalazła się wśród pierwszych i najgłębiej dotkniętych skutkami pandemii i ograniczeń związanych z jej zwalczaniem. Już w pierwszych jej tygodniach działalność sektora została całkowicie zamrożona bądź realizowana przez część podmiotów na poziomie nieprzekraczającym 20 proc. normalnej aktywności – tak wynika z danych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

Przy aktualnym stanie pandemii sytuacja wraca ze wzmożoną siłą. Należy liczyć się z falą bankructw i problemów z płynnością firm oraz osobistymi dramatami osób samozatrudnionych, często powiązanych z większymi podmiotami. Ważne przy tym jest to, że oba szczyty pandemii (wiosenny lockdown i obecne obostrzenia) objęły okresy, które w normalnych warunkach są momentami najwyższego popytu na usługi rozwojowe.

Wśród 54 proc. członków Polskiej Izby Firm Szkoleniowych środki bezpieczeństwa wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa spowodowały spadek przychodów - bliski lub równy 100 proc. Natomiast 22 proc. przedsiębiorstw odczuło obniżenie dochodów na poziomie 50 do 75 proc. Większość firm próbuje adaptować się do zmian, 1/3 organizacji próbuje przeczekać najtrudniejszy okres, a 15 proc. szuka szans poza rynkiem usług rozwojowych (13 proc.) lub z niego wychodzi (2 proc.). Pozostali wprowadzają zdalne świadczenie lub przygotowują się do tego. Co szósta firma znacząco zwiększyła skalę lub zakres oferty świadczonej zdalnie. Nie wszystkie rodzaje szkoleń pozwalają jednak na tego rodzaju przekształcenie oferowanych usług ze względu na ich specyfikę.

Sonda
Czy rząd powinien wprowadzić drugi lockdown?

Potrzeba dywersyfikacji specyfiki różnych branż

Sytuacji nie sprzyja również umieszczanie usług rozwojowych obok eventów, kongresów i innych dużych wydarzeń np. sportowych czy artystycznych. Tymczasem większość usług rozwojowych to działania z udziałem kilku lub kilkunastoosobowych grup realizowanych w bardzo rygorystycznych warunkach sanitarnych, często w miejscu pracy uczestników lub w siedzibie firmy szkoleniowej.

Branża podczas spotkania zadeklarowała pełną otwartość na dialog i wypracowywanie efektywnych rozwiązań. Branża szkoleniowa jest kluczowa dla nowoczesnej gospodarki! Wspiera konkurencyjność i innowacyjność oraz rozwój firm i organizacji - edukatorzy szkolą m.in. z zaawansowanych kwalifikacji i kompetencji cyfrowych, innowacji, kultury organizacyjnej, technologii oraz nowoczesnego przywództwa i zarządzania.

- Widzimy wiele obszarów, które pozafinansowo możemy wesprzeć, współpracując z ministerstwami i organizacjami, które pozwolą efektywniej działać przedsiębiorcom. Wierzymy, że nasz sektor ma wysoki wpływ na adaptację osób i firm w okresie pandemii i liczymy, że Premier Gowin, któremu szkolnictwo jest bliskie weźmie to pod uwagę – mówi Piotr Piasecki, Prezes Zarządu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych oraz Przewodniczący Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych.

Super Biznes 5 X

CZYTAJ KONIECZNIE: Skarbówka niemal jak policja. Ma skuteczniej walczyć z szarą strefą

Przedstawiciele PIFS i Prezydium Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych podczas spotkania z Wicepremierem przedstawili postulaty w imieniu całej branży z wyraźnym zaznaczeniem, że uruchomienie programów wsparcia powinno nastąpić jak najszybciej, czyli do końca listopada 2020.

Postulaty zawarte są w 13 punktach i dotyczą różnych obszarów pomocowych: 

 • 1. Możliwość realizowania szkoleń stacjonarnych w pełnym reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi Ministerstwa i GIS, przy których Polska Izba Firm Szkoleniowych i Rada ds. Kompetencji SUR współpracowała. Utrzymanie i niezamykanie możliwości świadczenia usług stacjonarnych w grupach do 15 osób. Wiele podmiotów świadczy szkolenia i kursy zawodowe z wymaganą obsługa narzędzi, specjalistycznego sprzętu np. szkolenia medyczne, zawodowe, techniczne, w których nie ma możliwości świadczenia zdalnie. PIFS od marca wszędzie, gdzie jest to możliwe rekomendował przejście na usługi zdalne. Firmy z sektora uczestniczą również w programach UE, z których niewykorzystane środki są anulowane – nie mogą dokończyć i rozliczyć projektów przez co nie mogą otrzymać płatności za realizowane usługi.
 • 2. Zwolnienie z ZUS dla przedsiębiorców z PKD 85.5 prowadzących firmy, ich pracowników i trenerów, szkoleniowców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą na okres obowiązywania stref czerwonych, z uwzględnieniem października 2020.
 • 3. Bezzwrotne dofinansowania dla firm z sektora pod warunkiem utrzymania działalności i zatrudnienia – np. z zastosowaniem kryteriów weryfikacji stosowanych w programie Tarczy PFR.
 • 4. Dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników firm z sektora zgodnie z programem uruchomionym w ramach Tarczy np. 40% dopłaty do wynagrodzeń, na okres - jak w pkt.2.
 • 5. Przestojowe dla osób na działalności gospodarczej, umowach zlecenie i dzieło – min. 3 mies. po 3 000 zł (ew. przez okres obowiązywania czerwonych stref).
 • 6. Bezzwrotne i częściowo umarzalne formy dofinansowania ze środków europejskich, PFR, a także gwarancje BGK na inwestycje MŚP sektora związane z zakupami sprzętu i narzędzi umożliwiających transformację cyfrową firm i świadczenie usług zgodnych z potrzebami rynku, zmianą modelu biznesowego firm i/lub dostosowanie do sytuacji – cyfryzacja, digitalizacja, e-learning. Zgodnie z rekomendacjami Rady ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych dotyczącymi potrzeb finansowania digitalizacji sektora (raport z badania i rekomendacje udostępnione PARP oraz MFiPR).
 • 7. Uruchomienie programu grantów technologicznych dla sektora usług rozwojowych, dzięki któremu można byłoby sfinansować przygotowanie firm i instytucji szkoleniowych do świadczenia usług on-line. Maksymalna wartość grantu wynosiłaby 40 000 złotych.
 • 8. 12-miesięczne memorandum na rozpoczęcie spłat subwencji PFR dla firm z sektora usług rozwojowych
 • 9. Likwidacja wkładu własnego dla MSP przy zakupie usług rozwojowych finansowanych z UE i innych państwowych (zmiana wytycznych w programach UE, RPO, PARP), ewentualnie zmniejszenie do max. 10 proc. w celu pobudzenia popytu na rynku i w celu wykorzystania wydatkowania obecnych środków z UE.
 • 10. Uruchomienie powszechnych bonów szkoleniowych na podnoszenie kwalifikacji i kompetencji (np. poprzez zakup usług w Bazie Usług Rozwojowych zarządzanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości).
 • 11. Wsparcie firm z sektora w restrukturyzacji zobowiązań wobec ZUS i US (np. w przedłużanie terminów płatności, rozkładanie na raty).
 • 12. Instrumenty wsparcia powinny być dostępne bez warunku o niezaleganiu z zobowiązaniami wobec ZUS i US powstałych począwszy od marca 2020, gdyż to wykluczy większość przedsiębiorców z sektora, którzy w pierwszej kolejności podejmowali działania w celu utrzymania miejsc pracy, wypłat pracownikom i zachowaniu ciągłości działania.
 • 13. Uruchomienie środków pomocowych wspomagających firmom przebranżowienie się, zmianę profilu działalności, zmiany grupy docelowej klientów itp.
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze