Rynek pracy w Polsce

Które zawody są najlepiej płatne? GUS podał najnowsze dane o zarobkach

2023-03-14 12:56

Wysokość wynagrodzenia jest uzależnione od wielu czynników - branży, zajmowanego stanowiska, posiadanego doświadczenia i aktualnej sytuacji na rynku pracy. Istnieją jednak konkretne zawody, w których możemy liczyć na wynagrodzenie znacznie wyższe od średniej krajowej.

Przeciętne wynagrodzenie w Polsce w sektorze przedsiębiorstw w 2022 roku wyniosło 6346,15 zł brutto. W grudniu 2022 średnia krajowa wyniosła 7329,96 zł - a w styczniu 2023 r. – 6883,96 zł brutto.

Najbardziej opłacalne zawody w 2023 roku. GUS podał dane

Są jednak zawody, w których przeciętne wynagrodzenie jest znacznie wyższe. "Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że  w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2022 r. najwyższą przeciętną płacę brutto w sektorze przedsiębiorstw odnotowano w sekcji "informacja i komunikacja" (11 204,16 zł brutto), górnictwo i wydobywanie (10 318,78 zł brutto) oraz w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (9181,38 zł brutto)" - przytacza portal money.pl.

"Najwyższy nominalny wzrost odnotowano w sekcjach górnictwo i wydobywanie (o 22,8 proc.) oraz transport i gospodarka magazynowa (o 22,6 proc.), natomiast najniższy w sekcji opieka zdrowotna i pomoc społeczna (o 4,7 proc.)" - informuje Główny Urząd Statystyczny.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w wybranych sektorach (dane za I-III kwartał 2022 r.)

 • Przemysł - 6485,03 zł
 • Górnictwo i wydobywanie - 10318,78 zł
 • Przetwórstwo przemysłowe - 6195,43 zł
 • Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - 9450,21 zł
 • Dostawa wody: gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja - 5735,65 zł
 • Budownictwo - 6457,85 zł
 • Handel; naprawa pojazdów samochodowych - 6131,29 zł
 • Transport i gospodarka magazynowa - 6076,77 zł
 • Zakwaterowanie i gastronomia - 4671,86 zł
 • Informacja i komunikacja - 11204,16 zł
 • Obsługa rynku nieruchomości - 6550,09 zł
 • Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna - 9181,38 zł
 • Administrowanie i działalność wspierająca - 4930,73 zł

"Najwyższe płace będą dotyczyć przede wszystkim stanowisk managerskich i dyrektorskich, ale wymagane na nich doświadczenie będzie także największe, oscylujące wokół 8-10 lat w przypadku managerów, a w przypadku dyrektorów" - wyjaśnia Mateusz Żydek z Randstadt na łamach portalu money.pl.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w poszczególnych województwach (dane za I-III kwartał 2022 r.)

Główny Urząd Statystyczny opublikował również dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w poszczególnych województwach. Dane dotyczą okresu od I do III kwartału 2022 roku.

 • zachodnio-pomorskie - 6171,42 zł
 • pomorskie - 6738,21 zł
 • warmińsko-mazurskie - 5627,85 zł
 • podlaskie - 5986,81 zł
 • lubuskie - 5953,67 zł
 • kujawsko-pomorskie - 5914,27 zł
 • wielkopolskie - 6031,52 zł
 • mazowieckie - 6356,63 zł (Warszawa - 8121,18 zł)
 • łódzkie - 6183,23 zł
 • dolnośląskie - 6822,02 zł
 • opolskie - 6125,37 zł
 • śląskie - 6597,10 zł
 • świętokrzyskie - 5760,57 zł
 • lubelskie - 5852,56 zł
 • małopolskie - 6805,60 zł
 • podkarpackie - 5643,38 zł
Sonda
Czy obawiasz się masowych zwolnień w pracy?
Pieniądze to nie wszystko Artur Soboń
Najnowsze