Uchodźcy z Ukrainy

i

Autor: Freepik Czy mieszkańcy Podkarpacia nadal chcą pomagać uchodźcom z Ukrainy?

Ukraińcy w Polsce

Łatwiejszy pobyt Ukraińców w Polsce. Specustawa o pomocy Ukrainie podpisana

23 stycznia 2023 Prezydent Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw.

Nowela specustawy o pomocy Ukrainie podpisana 

23 stycznia 2023 Prezydent Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja obejmuje wiele zmian, z czego najwięcej emocji budzi to, że uchodźcy od marca br. będą pokrywać część kosztów utrzymania w miejscach zbiorowego zakwaterowania, a najważniejsza – dotyczy rejestracji obywateli Ukrainy. Celem noweli jest przede wszystkim uszczelnienie systemu świadczeń wypłacanych uchodźcom. 

Uchodźcy od przybycia do Polski będą mieli 30 dni na złożenie wniosku o nadanie numeru PESEL. Ci, którzy już przyjechali do Polski po rosyjskim ataku, a jeszcze nie złożyli takiego wniosku, będą mieli na to 30 dni od wejścia w życie noweli, a nie jak dotychczas – 90 dni. 

Łatwiej o zgodę na pobyt, jeśli uchodźca podejmie pracę

"Z punktu widzenia pracy agencji zatrudnienia, która ma do czynienia przede wszystkim z osobami poszukującymi pracy, jest to dobra nowelizacja, jeszcze bardziej zachęcająca do podjęcia pracy. Dla nas najważniejszy jest zapis o 14 dniach na powiadomienie urzędu pracy przez pracodawcę o zatrudnianiu cudzoziemców i że przepisy będą ujednolicone we wszystkich aktach prawnych" – mówi Anna Dzhobolda z departamentu rekrutacji międzynarodowych Gremi Personal.

"Teraz od 1 kwietnia o zgodę na pobyt czasowy będą mogli występować ukraińscy uchodźcy, którzy podjęli pracę lub prowadzą działalność gospodarczą, czyli planują zostać w Polsce na dłużej. Posiadając zatrudnienie ich życie w Polsce będzie łatwiejsze, będą mogli żyć godnie i nie martwić się o przyszłość. Z 5 % bezrobociem każdy znajdzie pracę w Polsce. Wielu Ukraińców ma nadzieję, że wojna szybko się skończy i wrócą do ojczyzny, dlatego wielu z nich nadal chętnie wybiera pracę z zakwaterowaniem jaką oferuje m.in. Gremi Personal" - dodaje. 

Odpowiednik mObywatela dla ukraińskich uchodźców

Od 1 marca uchodźcy będą pokrywać 50 % kosztów takiej pomocy, jeśli ich pobyt w Polsce przekroczy 120 dni, a od 1 maja - 75 %, jeśli ich pobyt przekracza 180 dni. Od tej zasady jest wiele wyjątków, które dotyczą osób w trudnej sytuacji ze względów humanitarnych (głównie osób zależnych). Zgodnie z nowelizacją wypłaty świadczeń będą wstrzymywane, jeżeli uchodźca wyjedzie z Polski. Taki status może być znowu nadany, jeśli Ukrainiec ponownie ucieknie do Polski w wyniku działań wojennych w jego kraju.

Nowelizacja nadaje również pełnoprawny status dokumentowi elektronicznemu dostępnym w aplikacji Diia.pl (odpowiednik mObywatela dla ukraińskich uchodźców) jako dokumentowi pobytowemu ukraińskim uchodźcom. Dokument ten wraz z dokumentem podróży będzie uprawniał obywatela Ukrainy do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy.

Wojna w Ukrainie. Obywatele Ukrainy w Polsce

Od 24.02.2022 polską granicę przekroczyło już 9, 500 mln obywateli Ukrainy (dokładnie 9,513 mln os. wg danych Straży Granicznej za 29 stycznia br.), z czego do kraju powróciło ponad 7,661 mln os. 

Sonda
Czy wierzysz, że Ukraina wygra wojnę?
Pieniądze to nie wszystko Rafał Brzoska
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze