ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych

i

Autor: SHUTTERSTOCK

Pieniądze leżą w ZUS

Miliony złotych do wzięcia. ZUS o tym nie powie

2022-12-15 5:12

Pieniądze z OFE, także znajdujące się na koncie w ZUS, podlegają dziedziczeniu. ZUS nie ma obowiązku poinformować, ile pieniędzy mogą dostać spadkobiercy. A nieodebrane środki pozostają na koncie Zakładu. ZUS, choć ma informacje o śmierci ubezpieczonego, to nie dokonuje takiej wypłaty z urzędu. Następuje ona wyłącznie na wniosek spadkobiercy.

Jakie środki w ZUS polegają dziedziczeniu?

Po śmierci ubezpieczonego możliwa jest wypłata środków z OFE oraz z subkonta ZUS. Chodzi o pieniądze, jakie pozostawiły po sobie osoby zmarłe przed osiągnięciem wieku emerytalnego (czyli 60 lat - w przypadku kobiet i 65 lat - w przypadku mężczyzn) oraz takie, które cały czas pracowały i nie przeszły na emeryturę. Większość spadkobierców nie wie, że zmarli posiadali subkonta w ZUS, a zgodnie z prawem moją  je dziedziczyć.

Jak są dzielone środki zgromadzone na subkoncie ZUS po śmierci ubezpieczonego?

Co do zasady, w momencie śmierci danej osoby połowa zgromadzonych pieniędzy przechodzi na współmałżonka. Zazwyczaj współmałżonek nie dostaje gotówki, ale pieniądze te trafiają na jego indywidualne konto emerytalne w ZUS. Druga połowa pieniędzy z subkonta jest wypłacana osobie uprawnionej, którą wskazał ubezpieczony. Jeśli nikogo nie wskazał - pieniądze zgromadzone na subkoncie wchodzą do masy spadkowej i podlegają rozdysponowaniu zgodnie z ustalonym porządkiem dziedziczenia.

Jak dostać pieniądze z ZUS po śmierci ubezpieczonego?

Jeżeli nie wiesz, czy zmarły był członkiem OFE, zwracasz się do najbliższej jednostki ZUS o podanie nam takiej informacji.  Po ustaleniu właściwego  funduszu emerytalnego, zgłaszasz śmierć członka OFE i przedstawiamy żądane przez fundusz dokumenty:  m.in. skrócony odpis aktu zgonu ubezpieczonego oraz oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem prawomocnego postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku bądź zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia.

Fundusz przyjmuje wniosek o wypłatę świadczenia na rzecz osoby uposażonej, a następnie przekazuje je do ZUS-u, który dokonuje podziału środków zapisanych na subkoncie. Nie ma żadnego określonego terminu, kiedy należy się zgłosić po pieniądze po zmarłym członku OFE. Można to zrobić w każdym momencie. Pieniądze z subkonta ZUS podlegają dziedziczeniu na takich samych zasadach jak składki zgromadzone w OFE.  Aby je otrzymać  należy zgłosić do swojej placówki ZUS i ustalić, czy zmarły rzeczywiście miał subkonto. Jeżeli tak, wówczas przedstawiasz dowód tożsamości, odpis akt zgonu zmarłego i wypełniasz odpowiedni wniosek.

Kiedy następuje wypłata środków?

Wypłata środków następuje w terminie 3 miesięcy, nie wcześniej jednak niż w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania kompletu dokumentów niezbędnych do dokonania wypłaty.

Czy od otrzymanej kwoty płacisz podatek?

Kwoty wypłacane po śmierci członka OFE wskazanej przez niego osobie lub spadkobiercy podlegają 19 proc. zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych. Do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 19 proc. obowiązany jest – jako płatnik – ZUS. Pobranie podatku odbywa się w ten sposób, że ZUS potrąca go od przekazywanych środków i na konto  trafia już kwota pomniejszona o ten podatek.

Sonda
Czy znasz stan swojego subkonta w ZUS?
Pieniądze to nie wszystko. Marcin Ociepa
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze