ZUS

i

Autor: SHUTTERSTOCK Nowa ulga dla przedsiębiorców

Subkonto ZUS a emerytura. Waloryzacja składek emerytalnych i możliwość dziedziczenia środków. Jak subkonto wpływa na wysokość emerytury?

2022-06-18 17:57

Subkonto ZUS - jak wpływa na wysokość emerytury? Po co gromadzić środki na subkoncie emerytalnym? System emerytalny składa się z trzech filarów. Pierwszy to emerytura, na którą opłacasz składki w ZUS. Drugi filar to pieniądze, które płyną do Otwartych Funduszy Emerytalnych lub od 2014 r. na subkonto utworzone dla ciebie w ZUS. Uczestnictwo w pierwszym i drugim filarze jest obowiązkowe, trzeci filar jest dobrowolny. Składki zgromadzone na subkoncie są co roku waloryzowane i mogą być dziedziczone.

Wysokość twojej emerytury z ZUS zależeć będzie od wysokości składek na ubezpieczenie emerytalne (czyli od tego, ile zarabiasz) oraz średniego dalszego trwania życia, czyli liczby lat życia, jaka pozostanie ci od momentu przejścia na emeryturę. Średnie dalsze trwanie życia jest wyliczane statystycznie.

Subkonto w ZUS – co warto wiedzieć

Subkonto zakładane jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Posiadają je wszyscy obywatele Polski urodzeni po 1968 roku. Jeżeli urodziłeś się przed 1969 r., masz subkonto ZUS tylko wtedy, gdy należysz do otwartego funduszu emerytalnego (OFE). Środki wypracowywane trafiają na subkonto ZUS w wysokości 4,38 proc. podstawy wymiaru składek. Co ważne, finanse zgromadzone na subkoncie ZUS nie podlegają opodatkowaniu i każdego roku, w dniu 1 czerwca, ich wartość jest dostosowywana do zmiany siły nabywczej na podstawie danych na temat inflacji.

Na twoim subkoncie ZUS zapisuje informacje o:

* zwaloryzowanej wysokości wpłaconych składek wraz z odsetkami za zwłokę i opłatą prolongacyjną ,

* kwocie środków przekazanych przez OFE, które odpowiadają wartości 51,5% umorzonych jednostek rozrachunkowych zapisanych na Twoim rachunku w OFE, na 31 stycznia 2014 r.,

* kwocie środków, które odpowiadają wartości umorzonych przez OFE jednostek rozrachunkowych w związku z ukończeniem przez Ciebie wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego,

* wysokości należnych i wpłaconych składek.

Pieniądze to nie wszystko Antoni Kolek

Czy środki na subkoncie ZUS podlegają dziedziczeniu?

Pieniądze z subkonta ZUS – w przeciwieństwie do pieniędzy zgromadzonych w I filarze – podlegają dziedziczeniu na takich samych zasadach jak składki zgromadzone w OFE. Po śmierci ich właściciela każdy uprawniony spadkobierca może złożyć w ZUS wniosek o wypłatę środków z subkonta ZUS. W przypadku współmałżonka część z wpłaconych składek automatycznie trafiła na jego subkonto ZUS już wcześniej, w wyniku wspólności majątkowej, lecz pozostałą kwotę otrzymuje on dopiero po wysłaniu do ZUS-u odpowiedniego pisma. W przepisach widnieją też wyjątki. Środki na subkoncie ZUS nie są dziedziczone na przykład wtedy, gdy posiadacz subkonta ZUS pobierał emeryturę przez okres co najmniej 3 lat.

Gigantyczna waloryzacja subkonta w 2022 roku

Co roku w czerwcu Zakład Ubezpieczeń Społecznych waloryzuje stan kont i subkont . Kwoty tam zapisane są podstawą obliczenia emerytury, a więc wprost przełożą się na wysokość przyszłego świadczenia. W 2022 roku wskaźnik waloryzacji subkonta wyniósł 7,07 proc. Waloryzacja subkonta zależy od przeciętnego wzrostu nominalnego PKB w ostatnich pięciu latach poprzedzających termin waloryzacji i również nie może być ujemna.

Centralna Informacja Emerytalna - Rząd zajrzy na subkonto emerytalne?

Rząd chce stworzyć tzw. Centralną Informację Emerytalną. Będzie to rejestr wszystkich naszych oszczędności emerytalnych, również tych na prywatnych kontach. Rejestrem ma zarządzać Polski Fundusz Rozwoju. Każdy ubezpieczony w  łatwy, cyfrowy sposób ł sprawdzi, ile przybyło mu pieniędzy, czy pracodawca odprowadza składki emerytalne. Również rząd będzie mógł zajrzeć na nasze konta emerytalne, w tym na nasze subkonto.

Sonda
Czy dorabiasz do emerytury?
Listen to "Polska się wyludnia. Alarmujące dane Głównego Urzędu Statystycznego." on Spreaker.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze