Sejm

i

Autor: Wikimedia Commons / Kalinka261015

Posiedzenie Sejmu

Najważniejsze zmiany uchwalone przez Sejm w czwartek [15.12.2022]. Co się zmieni?

2022-12-16 12:36

Sejm ma bardzo pracowity czas. Po wielogodzinnych obradach następują głosowania nad ważnymi ustawami. W czwartek 15 grudnia 2022 roku posłanki i posłowie zdecydowali między innymi o wprowadzeniu w życie ustawy dotyczącej maksymalnych cen gazu. Zdecydowano również o wielu nowych przepisach dotyczących przedsiębiorców. Do podpisu prezydenta trafi także ustawa wprowadzająca abolicję dla samorządowców za wybory kopertowe. Zobacz, co na ostatnim posiedzeniu w tym roku uchwalili posłowie.

Ważne decyzje Sejmu

Posiedzenie Sejmu, jakie odbyło się w dniach 13-15 grudnia 2022 było ostatnim w tym roku. Zatem posłanki i posłowie spieszyli się, by móc przegłosować ważne dla nich i Polaków ustawy. W tym czasie zdecydowano m.in. o cenach gazu, nowych rozwiązaniach dla przedsiębiorców, fundacjach rodzinnych. Oto najważniejsze zmiany przegłosowane przez Sejm:

  • Wielu Polaków dotyczy ustawa regulująca ceny gazu. W czwartek Sejm przyjął część z 50 poprawek Senatu do tzw. ustawy o maksymalnych cenach gazu. Posłowie odrzucili  poprawki dotyczące m.in. wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw i poprawkę znoszącą kryterium dochodowe ( 1500 zł miesięcznie na osobę w gospodarstwie domowym lub 2100 zł dla gospodarstw jednoosobowych).
  • W Sejmie zdecydowano również o rozbudowaniu serwisów  praca.gov.pl i biznes.gov.pl o narzędzia dla firm do obsługi kadrowej. Nowy elektroniczny system ma wpierać małe firmy, ale i  rolników oraz rodziców zatrudniających nianie w realizacji uciążliwych obowiązków kadrowych w tym m.in. w zawieraniu i rozwiązywaniu umów o pracę i cywilnoprawnych oraz naliczaniu należności składkowych i podatkowych.
  • Sejm uchwalił także ustawę o fundacji rodzinnej. Przewiduje ona, że fundatorem będzie mogła być wyłącznie osoba fizyczna.
  • Sejm przyjął nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Przewiduje ona między innymi, że uchodźcy od marca 2023 roku będą pokrywać część kosztów utrzymania w miejscach zbiorowego zakwaterowania. Nowela ma również uszczelnić system świadczeń wypłacanych uchodźcom. Teraz zajmie się nią Senat.
  • Sejm przyjął ustawę budżetową, a wraz z nią 13. emeryturę, waloryzację emerytur i rent na poziomie 13,8 proc, utrzymanie programów społecznych takich jak m.in. "Rodzina 500 plus", "Dobry start".
  • Sejm odrzucił sprzeciw Senatu w sprawie abolicji dla samorządowców, którzy zaangażowali się w tzw. wybory kopertowe. Ustawa zakłada, że nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza "o czyn popełniony w czasie obowiązywania stanu epidemii" polegający na przekazaniu operatorowi pocztowemu spisu wyborców w związku z zarządzonymi wyborami na urząd prezydenta w 2020.
Sonda
Czy liczbę posłów należy:
Pieniądze to nie wszystko Marcin Wiącek
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze