Nielegalny alkohol pomocny w walce z koronawirusem

2020-03-26 13:38 oprac. AG
Wódka - zdj. ilustracyjne
Autor: StockSnap / Pixabay Spirytus z przestępstwa trafi do olsztyńskich szpitali.

W czasie epidemii Krajowa Administracja Skarbowa cały czas trzyma rękę na pulsie. W czasie, kiedy to alkohol wykorzystywany jest niemal masowo do dezynfekcji, nie brakuje osób, które próbują go przemycać. Jak podaje KAS, Ponad 400 litrów alkoholu z nielegalnej produkcji trafiło do kaliskiego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Alkohol zostanie wykorzystany do przygotowania środków dezynfekujących.

Jak podaje Krajowa Administracja Skarbowa, ponad 400 litrów alkoholu z nielegalnej produkcji trafiło do kaliskiego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Alkohol zostanie wykorzystany do przygotowania środków dezynfekujących. Przekazany do punktu medycznego alkohol pochodził z kilkunastu spraw karno-skarbowych zakończonych orzeczeniem przepadku. Zgodnie z procedurami miał on być zniszczony. Współpraca KAS i wymiaru sprawiedliwości umożliwiła jego nieodpłatne przekazanie na potrzeby jednostki służby zdrowia.

Koniec wysokich podwyżek w sklepach

Czym w świetle prawa jest wspomniany przepadek? Przepadek przedmiotów jest środkiem karnym, którego istota polega na tym, że na rzecz Skarbu Państwa (lub innego podmiotu, gdy wskaże go ustawa) przechodzi własność przedmiotów, tj. narzędzi lub innych przedmiotów przeznaczonych do popełnienia wykroczenia, a gdy przepis tak stanowi, także przedmioty pochodzące bezpośrednio lub pośrednio z wykroczenia.

Konieczność informowania ZUS o umowie o dzieło

Z epidemią koronawirusa mierzymy się w Polsce już kolejny tydzień. Ten śmiertelnie niebezpieczny wirus przybył do Europy z Chin. Wraz z pojawieniem się pierwszych chorych w naszym kraju wszyscy ruszyli po zakupy. Z półek znikał m.in wysokoprocentowy alkohol, który ma właściwości odkażające. Warto przemywać nim ręce, klamki, blaty kuchenne. W związku z tym, że wysokoprocentowy alkohol ma właściwości odkażające i zakłada się, że również niweluje możliwość zakażenia koronawirusem z Wuhan.

Najnowsze