Seniorki

i

Autor: Pixabay Cztery seniorki padły ofiarami fałszywych policjantów w ciągu dwóch dni w Gdańsku!

System emerytalny w Polsce

Niespodziewana podwyżka dla seniorek! Otrzymają dodatkowe kilkaset złotych do emerytury

2023-04-25 3:57

Kobiety w Polsce osiągają wiek emerytalny po ukończeniu 60 lat. Niektóre seniorki mogą liczyć na wyższe emerytury, muszą jednak spełnić określone warunki. Co należy zrobić, żeby zwiększyć swoje świadczenie emerytalne?

Okresowa emerytura kapitałowa. Dodatkowe kilkaset złotych do emerytury

Kobiety, które urodziły się po 31 grudnia 1948 roku i należały do OFE, mogą otrzymywać emeryturę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jak przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych część seniorek może liczyć na dodatkowe kilkaset złotych miesięcznie do emerytury - dzięki okresowej emeryturze kapitałowej. Jeżeli kobieta pobierała ją po osiągnięciu wieku emerytalnego - po 65 roku życia świadczenie zostanie przeliczone ponownie. Świadczenia są wypłacane równolegle. 

"Okresową emeryturę kapitałową ZUS może wypłacać równolegle do dnia, który poprzedza ten, w którym kobieta ukończy męski wiek emerytalny (65 lat). Jeśli prawo to wygaśnie wcześniej, to wysokość emerytury zostanie przeliczona w dniu, w którym kobieta ukończy 65 lat. Wówczas ZUS robi to z urzędu" - wyjaśnia portal INN.

Okresowa emerytura kapitałowa. Komu przysługuje?

Okresowa emerytura kapitałowa przysługuje seniorkom, które:

  • urodziły się po 31 grudnia 1948 r.
  • należą do otwartego funduszu emerytalnego (OFE)
  • ukończyły 60 lat (powszechny wiek emerytalny dla kobiet)
  • mają ustalone prawo do emerytury na nowych zasadach
  • mają na subkoncie w ZUS zapisaną sumę środków, która (w ostatnim dniu miesiąca przed tym, w którym przyznano emeryturę na nowych zasadach) jest równa lub wyższa od dwudziestokrotności dodatku pielęgnacyjnego

Świadczenie zostanie automatycznie przeliczone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych kobietom, które należały do Otwartego Funduszu Emerytalnego i otrzymały prawo do świadczenia w dniu od 1 października 2017 r.

Okresowa emerytura kapitałowa po 65 roku życia. Część seniorek musi złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury

Seniorki, które należały do OFE, ale powyższe prawo otrzymały przed 1.10.2017 r. i/lub ukończyły 65 lat, ale nie osiągnęły podwyższonego męskiego wieku emerytalnego (65 lat) muszą złożyć wniosek o ponowne przeliczenie świadczenia emerytalnego.

Jeżeli nie złożą druku ERPO, Zakład Ubezpieczeń Społecznych ponownie przeliczy emeryturę dopiero po ukończeniu przez seniorkę 65 lat. Od tej reguły obowiązuje jeden wyjątek.

"Konieczność złożenia wniosku dotyczy również kobiet, które pobierają rentę rodzinną po zmarłym małżonku wraz z okresową emeryturą kapitałową. Chcąc sprawdzić, czy świadczenie obliczone na podstawie ich pracy zawodowej i składek zgromadzonych na indywidualnym koncie w ZUS jest korzystniejsze, również muszą złożyć wniosek" - informuje Krystyna Michałek regionalna rzeczniczka prasowa ZUS-u województwa kujawsko-pomorskiego cytowana przez portal INN.

Sonda
Czy emerytura/renta starcza Ci na życie?
Pieniądze to nie wszystko Antoni Kolek
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze