senior

i

Autor: Pixabay

Świadczenia socjalne

Nowe 500 plus dla seniora w 2023 roku. Zmiana progu dochodowego. Kto dostanie pieniądze?

2022-12-06 10:42

500 plus dla seniora to dodatek skierowany do osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Grupa uprawnionych do tego świadczenia zwiększyła się po zmianach w 2022 roku. Zmiana dotyczy zwiększenia progu dochodowego, który ulegnie zmianie po raz kolejny w 2023 roku. Jakie warunki należy spełnić, by otrzymać świadczenie?

Dodatek dla seniora 500 plus. Komu przysługuje świadczenie?

Świadczenie jest przyznawane od 2019 roku. W 2022 roku zmieniły się zasady przyznawania dodatku - zwiększony został próg dochodowy dla osób uprawnionych. W celu uzyskania świadczenia należy złożyć odpowiedni wniosek i dokumenty oraz udowodnić słaby stan zdrowia osoby ubiegającej się o dodatek. 

Po zmianie przepisów świadczeniobiorcami mogą zostać osoby, które:

 • ukończyły 18 lat
 • są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta została stwierdzona mi.in. orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji
 • nie są uprawnione np. emerytury, renty
 • są uprawnione do tych świadczeń, ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza 1896,13 zł; (wcześniej limit dochodowy był o 124 zł niższy i wynosił 1 727,08 zł)
 • mają polskie obywatelstwo, prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce
 • są obywatelami jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej
 • mają zalegalizowany pobyt w Polsce, oraz mieszkają w Polsce

Komu nie przysługuje dodatek 500 plus dla seniora?

Świadczenie uzupełniające nie przysługuje osobie, która jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy taka osoba odbywa karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego – wtedy świadczenie może jej przysługiwać - wynika z informacji opublikowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Gdzie należy złożyć wniosek?

W celu uzyskania świadczenia 500 plus dla seniora należy złożyć wniosek oraz dołączyć odpowiednie dokumenty. Ze względu na zły stan zdrowia w imieniu osoby ubiegającej się o dodatek wniosek może złożyć:

 • przedstawiciel ustawowy
 • pełnomocnik
 • opiekun faktyczny

Wniosek można złożyć osobiście w odpowiedniej placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub za pośrednictwem platformy elektronicznej PUE ZUS. W przypadku osób ubezpieczonych w KRUS - to właśnie tam należy złożyć odpowiedni wniosek.

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku

Ubiegając się o 500 plus dla seniora do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty:

 • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji
 • wydane (przed 1 września 1997 r.) przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji
 • inna dokumentacja medyczna przedstawiająca stan zdrowia 

Dodatek 500 plus dla seniora. Zmiana progu dochodowego w 2023 roku

W 2023 roku po raz kolejny  próg uprawniając do otrzymania świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

"Zmiany wynikają z przyjętej przez rząd nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS (...).Próg wysokości otrzymywanych świadczeń, uprawniający do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji zostanie podwyższony do kwoty 2157,80 zł miesięcznie. Od 1 marca 2023 r. z urzędu zostanie zmieniona wysokość świadczenia uzupełniającego, przy zastosowaniu podwyższonych w ramach waloryzacji kwot. Obecnie próg dochodowy wynosi 1896,13 zł" - informuje infor.pl.

Świadczenie uzupełniające przysługuje osobie uprawnionej w wysokości nie wyższej niż 500 zł miesięcznie. 

"Należy jednak pamiętać, iż łączna kwota "500 plus" i innych świadczeń wskazanych w przepisach nie może przekroczyć progu dochodowego. Gdy to się stanie, zostanie zastosowana zasada „złotówka za złotówkę" - podkreśla redakcja infor.pl

Sonda
Co sądzisz o świadczeniu 500 plus dla seniora?
Pieniądze to nie wszystko - Dariusz Szymczycha

Dlaczego mimo waloryzacji emerytom SPADNIE dochód realny?

Posłuchaj, co mówi znany ekonomista!

Listen to "Emerytom na pewno będzie spadał dochód realny - ekonomista Bogusław Grabowski. EXPRESS BIEDRZYCKIEJ" on Spreaker.
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze