Waloryzacja emerytur i czternastka

i

Autor: GRAFIKA SE Jerzy Kaczmarczyk

Ogromna waloryzacja i czternastki. Minister Maląg przedstawia pełny plan dla emerytów

2022-02-12 7:23

Zdecydowaliśmy się na podwyższenie wskaźnika waloryzacji, żeby w większym stopniu zabezpieczyć sytuację finansową emerytów i rencistów w związku m.in. z rosnącymi cenami towarów i usług konsumpcyjnych - powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Rząd ogłosił, że od 1 marca 2022 r. świadczenia emerytalno-rentowe wzrosną o 7 proc. To oznacza, że najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności oraz renta rodzinna wzrośnie z kwoty 1250,88 zł do 1338,44 zł brutto, czyli o 87,56 zł. Z kolei najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie z kwoty 938,16 zł do 1003,83 zł brutto – to o 65,67 zł więcej.

Minister Maląg zwróciła uwagę, że to dużo wyższy wzrost świadczeń, niż gdyby zastosowany został wskaźnik waloryzacji ustalony według obowiązujących zasad, wynikających z ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (5,7 proc.).

- Zdecydowaliśmy się na podwyższenie wskaźnika waloryzacji, żeby w większym stopniu zabezpieczyć sytuację finansową emerytów i rencistów w związku m.in. z rosnącymi cenami towarów i usług konsumpcyjnych - wskazała szefowa MRiPS.

 - Inflacja dotyka wszystkich obywateli, w szczególności jednak wzrost ten odczuwają osoby najniżej uposażone, w tym emeryci i renciści. Dla domowych budżetów emerytów i rencistów kilkuprocentowa inflacja może być trudniejsza do udźwignięcia, niż inflacja dla osób czynnych zawodowo - podkreśliła minister.

 Do tego - dodała - w czasie pandemii koronawirusa, kiedy podrożały usługi związane z dbaniem o zdrowie, to emeryci i renciści byli grupą, która najmocniej odczuwała skutki wzrostu cen.

Super Raport 14.01 (Goście: Włodzimierz Cimoszewicz - eurodeputowany, były premier oraz Marcin Bosacki - senator KO) Sedno Sprawy: Marelna Maląg

- Koszty utrzymania mieszkań czy wzrastające wydatki na żywność – to elementy, które odpowiadają za zdecydowaną część wydatków w budżetach domowych emerytów i rencistów - zaznaczyła Maląg.

Zdaniem minister rodziny, dzięki wyższej waloryzacji oraz wcześniej wprowadzonemu w życiu dodatkowi osłonowemu, sytuacja finansowa emerytów i rencistów (w okresie wzrostu cen) będzie lepiej zabezpieczona. - Zależało nam na tym, by więcej pieniędzy zostało w portfelach seniorów - podkreśliła Maląg.

Przypomniała, że z tego też powodu rząd podjął decyzję o wypłacie tzw. czternastej emerytury w 2022 r.

- Nastąpi to w drugiej połowie roku. Z kolei w kwietniu rozpoczniemy wypłatę trzynastych emerytur, które – jako coroczne, dodatkowe świadczenie – gwarantowane są ustawą. Trzynastkę otrzymają wszyscy emeryci i renciści, co również pozytywnie wpłynie na ich finanse  - oceniła szefowa MRiPS.

Jak dodała, uwzględniając dodatkowe świadczenia, wyższą waloryzację i reformy w ramach Polskiego Ładu, osoby pobierające najniższe świadczenia otrzymają większe wsparcie.

Czternasta emerytura była jednorazowo wypłacona w 2021 r. jesienią. Dodatkowe świadczenie otrzymało ok. 9,1 mln osób, z czego 7,9 mln w pełnej wysokości (równe minimalnej emeryturze). Z kolei coroczna wypłata tzw. trzynastek jest już zagwarantowana ustawowo.

Waloryzacja emerytur i rent przeprowadzana jest co roku od 1 marca. Polega ona na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Jest to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku.

Biorąc pod uwagę wskaźniki makroekonomiczne ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, czyli wskaźnik inflacji w 2021 r. i realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2021 r., przy 20 proc. udziale realnego wzrostu wynagrodzeń we wskaźniku waloryzacji – wskaźnik waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych w 2022 r. ukształtowałby się na poziomie 105,7 proc.

Rząd zdecydował jednak zmienić rozporządzenie Rady Ministrów z 7 lipca 2021 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2022 r., ustalając wysokość tego zwiększenia na poziomie 63,33 proc. realnego wzrostu wynagrodzeń. W tej sytuacji wskaźnik waloryzacji ukształtuje się na poziomie 107 proc.

Według rządowych szacunków koszt waloryzacji wyniesie ok. 18,4 mld zł.

Sonda
Czy dodatkowo oszczędzasz na przyszłą emeryturę?

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze