Wakacje pod grusza

i

Autor: Shutterstock

Wczasy pod gruszą

Pieniądze od firmy na wakacje. Jakie warunki trzeba spełnić?

Sezon wakacyjny w pełni. Wiele osób jest na etapie planowania wypoczynku. Warto więc przypomnieć o jednej z form dofinansowania wypoczynku. Mowa o tzw. "wczasach pod gruszą". Są to środki wypłacane w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W jaki sposób możemy je uzyskać?

Wczasy pod gruszą. Na czym to polega?

Wypoczynek jest coraz droższy i pracownicy liczą każdy grosz planując wakacje, więc to świadczenie od pracodawcy dla obecnych i byłych pracowników jest prawdziwym wybawieniem. Jednak nie w każdej firmie zatrudnieni uzyskają taką pomoc. Jej wypłatę gwarantuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, który gromadzi pieniądze na różne cele socjalne. Ale nie wszyscy pracodawcy muszą go tworzyć i nie każdy zatrudniony otrzyma tyle samo.

Decyzja, na co i w jakiej kwocie zostaną wydane środki z funduszu, należy do pracodawcy. O wczasy pod gruszą można wnioskować zarówno na wyjazdy krajowe, jak i zagraniczne, a nawet pobyt w sanatorium. Nie ma znaczenia, kiedy w danym roku pracownik wykorzysta urlop wypoczynkowy ani to, jak go spędzi. Może zaplanować wyjazd na wycieczkę, wczasy, wyjechać gdzieś „na własną rękę”.

Wczasy pod gruszą. Komu przysługuje dofinansowanie?

 • pracownicy (zatrudnieni w każdym wymiarze, także przebywający na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym) i ich rodziny,
 • emeryci i renciści - byli pracownicy i ich rodziny,
 • inne osoby, którym pracodawca przyznał w regulaminie prawo korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z funduszu.

Wakacje 2023. Ile wynosi dofinansowanie do wypoczynku?

Pracodawca określa kwotę wczasów pod gruszą indywidualnie dla każdego pracownika. O tym, komu i w jakiej wysokości przyznać świadczenie socjalne decydują kryteria takie jak sytuacja życiowa, rodzinna i materialna pracownika. Oznacza to, że kwota świadczenia wypłacanego pracownikom może się różnić.

Jak informuje Poradnik Przedsiębiorcy, jeśli założymy, że wysokość świadczenia urlopowego odpowiada wysokości odpisu podstawowego na ZFŚS, w 2023 roku pracodawca może wypłacać świadczenie osobie zatrudnionej w normalnych warunkach pracy:

 • na pełny etat - 1 662,97 zł,
 • na 3/4 etatu - 1 247,23 zł,
 • na 1/2 etatu - 831,49 zł,
 • na 1/4 etatu - 415,74 zł.

Pracownikowi zatrudnionemu w szczególnie uciążliwych warunkach pracy:

 • na pełny etat - 2 217,29 zł,
 • na 3/4 etatu - 1 662,97 zł,
 • na 1/2 etatu - 1 108,65 zł,
 • na 1/4 etatu - 554,32 zł.

Wniosek o przyznanie dofinansowania. Jak go złożyć?

Aby otrzymać świadczenie z zakładowego funduszu socjalnego, np. zwrot za wczasy, pracownik zatrudniony na etacie lub jego rodzina składa wniosek. Nie ma tu znaczenia staż pracy, długość umowy o pracę, która wiąże strony czy stanowisko w firmie, które zajmuje.

We wniosku konieczne jest oświadczenie pracownika o tym, jaka jest jego sytuacja życiowa, zdrowotna i materialna (wskazuje np. dochód na osobę czy w rodzinie). Niektóre firmy życzą sobie przedstawienia zeznania PIT za poprzedni rok. Na tej podstawie pracodawca określa kwotę, którą wypłaci jako dofinansowanie do urlopu.

Sonda
Wolisz wakacje za granicą czy w Polsce?
Bartłomiej Wypartowicz Pieniądze to nie wszystko
Najnowsze