Awaria w PKO BP: Nie działają aplikacja IKO i serwis iPKO

i

Autor: wikimedia.org // CC BY-SA 3.0 // MOs810 Awaria w PKO BP: Nie działają aplikacja IKO i serwis iPKO

PKO BP z 712 mln zł zysku w trzecim kwartale 2020 r.

2020-11-04 12:11

Zysk grupy kapitałowej PKO BP w trzecim kwartale tego roku wyniósł 712 mln zł wobec 1 mld 229 mln zł w tym samym okresie 2019 r. – poinformował w środę bank. Silna pozycja kapitałowa i płynnościowa, efektywność kosztowa oraz wysoka jakość portfela kredytowego pozwolą stawić czoła wyzwaniom, jakie niosą trudniejsze warunki ekonomiczne – zaznaczono w komunikacie.

„Skonsolidowany zysk netto grupy kapitałowej PKO BP uzyskany w okresie trzech kwartałów 2020 r. wyniósł 2 018 mln zł i był o 1 290 mln zł (-39 proc.) niższy w analogicznym okresie 2019 r.” – napisano w raporcie.

Czytaj także: Wideodoradca banku PKO BP pomoże również klientom indywidualnym

Spadek zysku po trzech kwartałach tego roku ma związek z sytuacją społeczno-gospodarczą spowodowaną przez pandemię COVID 19 – wyjaśnia bank. Jak doprecyzowano, spadek zysku był determinowany przez m.in. pogorszenie o 1 mld 299 mln zł wyniku z tytułu odpisów i utraty wartości m.in. w efekcie ujęcia odpisów z tytułu COVID-19 i odpisów aktywów niefinansowych w wysokości 675 mln zł oraz wyższych kosztów ryzyka prawnego kredytów hipotecznych o 530 mln zł. O 69 mln zł wzrosły także koszty działania, w tym o 190 mln zł koszty regulacyjne, przy spadku o 121 mln zł kosztów świadczeń pracowniczych.

E-Polska. Debata: Pożyczka szerokopasmowa – kto najbardziej może skorzystać z finansowania z Programu Polska Cyfrowa?

Dodatkowo, po III kwartałach 2020 r. odnotowano pogorszenie wyniku na działalności biznesowej o 125 mln zł, głównie w efekcie m.in. wyższych o 202 mln zł zwrotów prowizji z tytułu przedterminowej spłaty kredytu, które obciążyły wynik odsetkowy i pozostałe przychody i koszty operacyjne netto.

„Grupa kapitałowa banku kontynuuje działania związane z przeciwdziałaniem społeczno-gospodarczym skutkom pandemii COVID-19 oraz z dostosowaniem działalności (...) do nowych warunków wynikających z funkcjonowania w okresie zagrożenia i trwania pandemii” – podano w raporcie.

Czytaj także: PKO Bank Polski. Bank, który nie boi się trudnych wyzwań Jak wynika z raportu, bank w kolejnych miesiącach będzie kontynuował monitorowanie wpływu sytuacji makroekonomicznej, w tym działanie rządowej tarczy antykryzysowej, na sytuację klientów, i w zależności od oceny dostosowywał narzędzia i techniki zarządzania ryzykiem kredytowym.

Czytaj także: Chcemy konkurować z globalnymi bigtechami [ROZMOWA]

PKO Bank Polski jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając 18,4 proc. udziałów w rynku oszczędności, kredytów (17,6 proc.), w rynku leasingowym (11,2 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych (22,2 proc.). Posiada ponad 9,46 mln kart płatniczych.

Najnowsze